« Tagasi

Jõgeva vallavanemaks valiti Taavi Aas

Jõgeva vallavolikogu 25. mai istungil valiti Jõgeva uueks vallavanemaks Taavi Aas (57). Volikogu 17 saadikut olid Aasa vallavanemaks valimise poolt, kolm vastu, kolm erapooletud ning hääletamata jättis kaks volinikku.

Taavi Aasa kandidatuuri vallavanema kohale seadis üles volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Heli Raevald. Isamaa fraktsiooni kuuluv Terje Rudissaar seadis vallavanema kandidaadiks EKRE fraktsiooni kuuluva Marko Saksingu, ent viimane loobus pakutud võimalusest.

Uus vallavanem tuli valida, kuna senine vallavanem Angela Saksing otsustas ametist tagasi astuda. Tema viimaseks tööpäevaks vallavanemana jäi 19. mai. Kuna vallavanema koht kuulub koalitsioonileppe järgi Keskerakonnale, pakkusid Jõgeva keskerakondlased seda varem Tallinna abilinnapea ja linnapea ning majandus- ja kommunikatsiooniministri ametit pidanud Taavi Aasale, kes pakkumisega nõustus.

Taavi Aas on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia ehk praeguse Eesti Maaülikooli põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimise erialal. Ta on töötanud Põltsamaa piimaühistus (praegune E-Piim), mille finantsdirektor oli ta 2005. aastani. Sealt läks ta Tallinnasse abilinnapeaks. 2015–2017 oli ta Tallinna linnapea kohusetäitja ja 2017–2019 linnapea. Majandus- ja taristuminister oli ta Jüri Ratase teises valitsuses (2019–2021) ning Kaja Kallase esimeses valitsuses (2021–2022). Oma tugevuseks peab Aas finantsvaldkonda ning soovib sellele vallavanemana suurt tähelepanu pöörata. See on uuele vallavanemale südamelähedane teema.

Kui oma kodulinnaks peab vastne Jõgeva vallavanem Põltsamaad, siis sissekirjutuse poolest tallinlasena on ta valitud pealinna volikogusse. Seal kavatseb ta tööd jätkata. Jõgeva vallavolikogu istungil küsiti, kas tal peale volikogu istungitel osalemise (Tallinna volikogu käib koos kaks korda kuus) veel töiseid pealinnas käike ette tuleb. Taavi Aas vastas, et ta kuulub Tallinna volikogu ühte komisjoni ja Keskerakonna juhatusse, ent nende koosolekutel on võimalik osaleda veebi vahendusel.

Uus vallavanem on küll valitud, aga tööle asub ta 17. juulil. Senini täidab vallavanema kohuseid abivallavanem Viktor Svjatõšev.