« Tagasi

Jõgeva Vallavolikogu komisjonide koosolekud

Jõgeva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 18. septembril algusega kell 15 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur tn 5).

Päevakorras:
1. Projektide omaosaluse katmine
Ettekandjad: Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse noorte ettevõtlikkuse ja haridusprojektide koordinaator Evelyn Sepp, vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Erki Teder

2. Projekti „Noorsootöö arendamine ja seeniortöö integreerimine noorsootööga Jõgeva vallas" esitamine ja omaosaluse katmine
Ettekandja arenduse peaspetsialist Erki Teder

3. Informatsioon õppeaasta algusest valla haridusasutustes
Ettekandja haridusnõunik Helle Kajaste.

 

Jõgeva Vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 19. septembril 2023 algusega kell 15 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur 5).

Päevakorras:
1. Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 menetlemine
Ettekandjad: Emajõe Veevärk AS juhatuse liige Andres Aruhein, Jõgeva Veevärk OÜ juhataja Ando Veebel, keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe

2. Loa andmine vallavara võõrandamiseks
Ettekandja majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim

3. Loa andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Vaimastvere külas asuvale erateele
Ettekandja majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim

4. Loa andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Uus-Männiku kinnisasjale
Ettekandja majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim

5. Mitmesugust, informatsioonid.

 

Jõgeva Vallavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 20. septembril 2023 algusega kell 15 vallavalitsuse saalis (Jõgeva linn, Suur 5).

Päevakorras:
1. Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 menetlemine
Ettekandjad: Andres Aruhein, Emajõe Veevärk AS juhatuse liige, Ando Veebel, Jõgeva Veevärk OÜ juhataja, Taimi Eesmäe, keskkonnaspetsialist

2. Projekti „Noorsootöö arendamine ja seeniortöö integreerimine noorsootööga Jõgeva vallas" esitamine ja omaosaluse katmine
Ettekandja Erki Teder, arenduse peaspetsialist

3. Projektide omaosaluse katmine
Ettekandja Erki Teder, arenduse peaspetsialist

4. Loa andmine vallavara võõrandamiseks
Ettekandja Triin Pärsim, majandus- ja arendusosakonna juhataja

5. Loa andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Vaimastvere külas asuvale erateele
Ettekandja Triin Pärsim, majandus- ja arendusosakonna juhataja

6. Loa andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Uus-Männiku kinnisasjale
Ettekandja Triin Pärsim, majandus- ja arendusosakonna juhataja

7. Jõgeva valla eelarvestrateegia 2024-2027 muudatusettepanekute läbivaatamine. Jõgeva valla eelarvestrateegia 2024-2027
Ettekandja Evelin Liiv, vanemraamatupidaja

8. Informatsioon: laenude refinantseerimise pankade poolsed tingimused ja valla võimalused, esitaja vallavanem Taavi Aas.