« Tagasi

Jõgeva linna asfalteerimistööd

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva linna asfalteerimistööd".

Käesolevaga teeb Jõgeva Vallavalitsus ettepaneku osaleda hankes Jõgeva linna asfalteerimistööd" ning esitada pakkumus vastavalt manuses olevates hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

Hanke eest vastutav isik: hankespetsialist Janis Käär tel. 5306 2020, e-post janis.kaar@jogeva.ee

Pakkuja peab oma pakkumuse tegemisel arvesse võtma, et ehitustööde mahtu tuleb arvestada ka need tööd, teenused, tegevused ja toimingud, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama vandetõlgi või notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke.

Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud seadusjärgse esindaja poolt.

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 15.06.2020 kell 11:00

Pakkumused esitada e-posti aadressile info@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva linna asfalteerimistööd".

Pakkumus tuleb koostada vormil (Vorm IV), et hankija saaks pakkumust hinnata.