« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kultuuritöö peaspetsialisti (asendaja) ametikoha täitmiseks

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

kultuuritöö peaspetsialisti (asendaja)

ametikoha täitmiseks

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas kvaliteetne kultuuritöö korraldus ja kultuurivaldkonna jätkuv areng.

Eesmärgi täitmiseks kultuuritöö peaspetsialist:

 • kultuurialase töö planeerimine ja juhtimine vallas,
 • osaleb kultuurivaldkonna arengukava koostamisel ja tagab selle elluviimise
 • koordineerib mittetulundustegevuseks vallaeelarvest antavate toetuste taotluste läbivaatamist,
 • koordineerib vallavalitsuse hallatavate kultuuriasutuste tööd,
 • koostab valla kultuurikalendri,
 • koordineerib valla suurürituste ja tähtsündmuste korraldamist,
 • koordineerib kultuuritöötajate tunnustamist,
 • korraldab kultuuritöötajate nõupidamisi ja koolitusi.

Eeldame, et kandidaadil on:

 • kõrgharidus (soovitavalt kultuurivaldkonnas),
 • vähemalt 2-aastane töökogemus kultuuri valdkonnas,
 • oma valdkonna õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada oma töös,
 • eesti keele oskus kõrgtasemel,
 • teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada,
 • väga hea suhtlemis-, esinemis- ja läbirääkimisoskus,
 • loovus ja algatusvõime,
 • B-kategooria juhiload,
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil arvo.sakjas@jogeva.ee hiljemalt 30. november 2019. Lisainfot annab abivallavanem Arvo Sakjas, tel. 506 7525.

Tähtajaliselt tööle asumise aeg jaanuar 2020.