« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus ootab 1. novembriks ettepanekuid valla kõrgemate autasude andmiseks Eesti Vabariigi aastapäeval

1. novembrini on võimalik esitada ettepanekuid, keda tunnustada Eesti Vabariigi aastapäeval valla kõrgemate autasudega – aukodaniku nimetuse, vapimärgi või vapiplaadiga. Jõgeva Vallavalitsusele kirjalikult esitatavas ettepanekus peavad sisalduma esitatud isiku eluloolised andmed ja põhjendus, miks ta väärib aukodaniku tiitlit, vapimärki või vapiplaati. Ettepanekus tuleb ära märkida ka esitaja nimi ja kontaktandmed. Vastav blankett on leitav Jõgeva valla kodulehelt.

Vallavalitsus edastab esitatud ettepanekud koos oma seisukohaga volikogu kantseleisse ning need vaatab läbi komisjon, mida juhib vallavolikogu esimees. Komisjoni poolt valitud nominendid esitatakse otsustamiseks volikogu täiskogule.

Jõgeva valla aukodaniku nimetus on Jõgeva valla kõrgeim autasu, mis antakse üldjuhul füüsilisele isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõgeva vallas.

 Aukodaniku nimetus antakse erilise auavaldusena Jõgeva vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Kandidaadi tegevus peab olema pikema perioodi jooksul kaasa aidanud Jõgeva valla arengule ja positiivse maine kujundamisele, parandanud piirkonna majanduslikku olukorda, parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või toonud vallale positiivset tuntust.

Jõgeva valla vapimärgiga tunnustatakse füüsilist isikut Jõgeva vallale osutatud eriliste teenete eest ning Jõgeva valla vapiplaat on mõeldud juriidilise isiku tunnustamiseks Jõgeva vallale osutatud eriliste teenete eest.

Aukodaniku märgi ja tunnistuse ning vapimärgi või -plaadi annavad volikogu esimees ja vallavanem üle Jõgeva valla korraldataval Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

Olge aktiivsed kandidaate esitama, et tublid ja teenekad inimesed saaksid vääriliselt tunnustatud! Lähemat infot saab Jõgeva valla tunnustamise korrast. Nimetatud dokument on leitav SIIT.