« Tagasi

Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Eerikvere külas asuva Küüni kinnistu

Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluva kinnistu aadressil Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Eerikvere küla, Küüni (registriosa number 5051150, katastritunnus 57801:001:0440, pindala 1 207 m2, tootmismaa) alghinnaga 300 eurot.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 19. novembril 2019 kella 9.00 kinnises ümbrikus, märgusõnaga „Küüni kinnistu võõrandamine", Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur 5, Jõgeva linn. Pakkumiste avamine toimub 19. novembril 2019 kell 9.05 Jõgeva vallavalitsuses.

Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest. Ostja kannab lisaks tehingukulud (notaritasud, riigilõiv).

Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja kontaktandmeid; pakkumise summat sõnade ja numbritega; pakkumise kuupäev ja esitaja allkirja.