« Tagasi

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Rääbise Põllumajanduse Osaühingu osad

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluvad Rääbise Põllumajanduse Osaühingu (registrikood 10148761) osad alghinnaga 100 eurot.

Enampakkumisel osalemiseks esitada kirjalik pakkumine hiljemalt 11. veebruaril 2020 kella 9.00-ks  kinnises ümbrikus, märgusõnaga „Osade võõrandamine" Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

 

Pakkumised avatakse 11. veebruaril 2020 kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuse saalis aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. pakkuja nimi ja kontaktandmed;
  2. pakkumise summa sõnade ja numbritega;
  3. pakkumise kuupäev ja esitaja allkiri.

 

Vastavalt Rääbise Põllumajanduse Osaühingu põhikirja punktile 2.3 on osa või osa osast võõrandamisel kolmandale isikule teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamislepingu esitamisest.

 

Täiendav informatsioon majandusosakonaa juhataja telefonil 5342 4553.