« Tagasi

Jõgeva vallavalitsuse 30. septembri istungil

 
  • Kiideti heaks kaks hajaasustuse programmi aruannet ning otsustati pikendada ühe projekti tähtaega.
  • Määrati munitsipaalomandisse antavatele maaüksustele teenindusmaa, koha-aadress ja sihtotstarve.
  • Kooskõlastati Vägeva külla rajatava puurkaevu asukoht.
  • Anti ehitusluba Torma alevikus asuva laohoone ümberehitamiseks ning kuuri püstitamiseks Kantkülla.
  • Anti kasutusluba Viruveres asuvale katlamajale.
  • Kinnitati Jõgeva valla 2019. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
  • Muudeti Jõgeva lasteaia Rohutirts, Jõgeva põhikooli ja Jõgeva vallavalitsuse alaeelarvet.
  • Otsustati lülitada Kuremaa ujula ja Siimusti lastekeskuse Metsatareke ülelaekunud tulu eelarve tuludesse ja väljaminekutesse.
  • Otsustati maksta Palamuse Kultuuri juhatajale lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest XXII Paunvere väljanäituse korraldamisel.