« Tagasi

Kodukomposter või biojäätmete konteiner

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA avas taotlusvooru kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite soetamiseks, et suurendada teisese toorme kasutamist jäätmete liigiti kogumise võime tõhustamise kaudu ja seeläbi vähendada jäätmete ladestamist. Tingimused on etteantud, et kodumajapidamises tekkinud biojäätmete tekkekohas kuni 420-liitrine komposter, kuhu on takistatud lindude ja loomade juurdepääs ning biojäätmete konteinerite soetamine. Konteiner on biojäätmete kogumiseks ette nähtud kuni 140-liitrine kogumismahuti.

Toetuse tingimustes ei ole piiritletud piirkondade ja majapidamiste suurust, kellele konteinerit või kompostrit anda. Üks nõue on, et konteineri või kompostri saavad kinnistud, mis on liidetud korraldatud jäätmeveoga ja kus on olemas rahvastikuregistri andmete kohane elukoht vähemalt ühel isikul. Kui algab uus korraldatud jäätmeveo periood (eeldatavasti 01.01.2022), on kogu vald korraldatud jäätmeveoga hõlmatud.

Majapidamine saab kompostri või konteineri endale, kuid peab tasuma 10% maksumusest. Summa selgub pärast hanget. Kompostrit või konteinerit peab kasutama sihtotstarbeliselt vähemalt 3 aastat konteineri saamisest. 

Toetuse saamise korral korraldatakse hange kompostrite ja konteinerite soetamiseks. Kompostrid tellime 200 l, mitte suuremaid. Kui eelpool toodud nõuded on täidetud ja arusaadavad ning kui on soov kas kompostrit või konteinerit soetada, palun soovist teada anda. Avaldusele lisada nimi, kontaktandmed (aadress peab olema, kuhu konteiner/komposter paigaldatakse) ning konteineri valikul lisada konteineri maht. Osaleda saavad ka kortermajad.

Info saata hiljemalt 8. oktoobriks 2021 keskkonnaspetsialistile Taimi Eesmäele. Kontakt: taimi.eesmae@jogeva.ee, tel 776 6509