« Tagasi

Tormas avati erivajadustega inimestele kogukonnas elamise teenust pakkuv valitsejamaja

Täna avati Jõgeva vallas Torma mõisakompleksis renoveeritud valitsejamaja, kus hakatakse kogukonnas elamise teenust pakkuma kaheteistkümnele psüühilise erivajadusega inimesele. Avamisel osalenud sotsiaalminister Tanel Kiik kiitis Jõgeva valda, kes on uue üksuse avamisega astunud edasi olulise sammu, et Jõgeva valla elanikele oleks tagatud vajalikud teenused kodu lähedal.

Kogukonnas elamise teenusel olija elab igapäevast elu nagu perekonnas. Omakandi inimene ei pea jääma kogukonnast eemale või minema kaugele hooldekodusse, vaid tal on võimalik tulla toetatud elamise või kogukonnas elamise teenusele, kus tegevusjuhendaja jälgib tema igapäevaeluga hakkama saamist. Minister Kiik rääkis, et sotsiaalvaldkonnas on pikkamööda juurutatud kogukonnapõhist lähenemist. „Me ei raja inimestele sotsiaalhoolekandekombinaate, kus on koos sadu inimesi, kel pole sageli selle piirkonnaga mingit seost. Asutus peab olema eelkõige inimesekeskne ning elanikud tundma ennast kogukonnas täisväärtuslike liikmetena," sõnas minister. Tanel Kiik märkis, et Jõgeva vald on Eesti omavalitsuste seas sotsiaalhoolekandesse panustamises esirinnas. „Investeerime inimestesse. Kuhu veel raha panna, kui mitte inimeste heaolusse, nende tervisesse ja sotsiaalhoolekandesse," lausus Kiik. 

Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus rõhutas, et oluline on hoida neid inimesi, kes ise seda teha ei suuda. Ta väljendas heameelt, et suure valla loomisel oli keskuse rajamine arutelulauas oluliseks teemaks. Meitus oli tänulik ka volikogule, kes on mõistnud keskuse rajamise vajalikkust ning seda toetanud.

Jõgeva vallavanem Aare Olgo tõi hoone renoveerimise kirjeldamiseks paralleeli muinasjutuga „Inetu pardipoeg". „Paar aastat tagasi oli maja räämas ja poleks uskunud, et midagi nii ilusat tuleb. Nüüd on see pardipoeg särav luik," tõdes ta. Vallavanem andis üle tänukirjad idee algatajatele, toetajatele, kaasamõtlejatele ja elluviijatele.

Valitsejamaja valmimisega jõudis lõpule 2016. aastal Tormas käima lükatud projekti viimane osa, mille eesmärgiks oli uute kogukonnapõhiste erihoolekande teenuskohtade taristu rekonstrueerimine ja renoveerimine. Euroopa Regionaalarengu Fondi toel ning nii endise Torma valla kui praeguse Jõgeva valla rahade ja laenuga on puuetega inimestele loodud 30 teenusekohta. Uute teenuste tarbeks renoveeriti Torma alevikus valla kaks 3-toalist ja kolm 4-toalist munitsipaalkorterit kokku 18 majutuskohaga ning kahe korteriga peremaja 12 majutuskohaga. Kogu projekti maksumuseks kujunes üle 1,1 miljoni euro, millest enam kui 688 tuhat eurot on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus ning üle 425 tuhande euro Jõgeva valla omaosalus.

GALERII