« Tagasi

Valla eelarvestrateegia oli avalikul arutelul

8. oktoobril toimus vallavalitsuse Suur tn 5 saalis Jõgeva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2023 avalik arutelu.

Eelarvestrateegiat, mis esitab omavalitsuse vastava perioodi eesmärkidega finantsprognoosi, andes ülevaate põhitegevustuludest, põhitegevuskuludest, investeeringutest ja finantseerimistegevusest ning nendest lähtuvatest rahavoogudest, tutvustas Jõgeva vallavalitsuse finantsjuht Kaja Ferschel-Pärn. Ta märkis, et omavalitsuse põhiline tuluallikas on tulumaks, ning tõi välja huvitava tendentsi: kui valla elanike arv on veidi vähenenud, siis maksumaksjate arv on samas kasvanud. See viitab sellele, et töökohti on juurde tulnud.

Üldsusele pakub kindlasti huvi see, milliseid investeeringuid eelarvestrateegia ette näeb. Investeeringuprojektide loetelust nähtub, et suuremaid summasid on planeeritud kohalike teede pindamiseks, remondiks, projekteerimiseks ja ehitamiseks, Luua vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks, tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks, tervisekeskuse rajamiseks, Kuremaa lossi katuse renoveerimiseks, Sadala kooli õueala rekonstrueerimiseks, spordihoone projekteerimiseks Jõgeva põhikooli juurde ja valla tugikeskuse loomiseks.

Valla eelarvestrateegia eelnõu oli 23. septembrist 7. oktoobrini avalikustatud valla kodulehel. Sel ajal laekusid vallavalitsusele dokumendi kohta mõned parandusettepanekud. Mitu ettepanekut laekus värskelt volikokku naasnud Terje Rudissaarelt, kes viibis ka arutelul. Ta avaldas arvamust, et eelarvestrateegiasse võiks sisse kirjutada koolide tugispetsialistide palga tõstmise, et õpetajatele riigi poolt makstav palk kaugele „eest ära" ei läheks. Muret tundis ta ka huvikooliõpetajate palkade pärast, mis üldhariduskoolide õpetajate omaga sammu ei suuda pidada, ning sotsiaalhooldustöötajate palkade pärast. Vallavanem Aare Olgo märkis, et tema on alati palkade tõstmise poolt, ent paraku saab seda teha ainult siis, kui selleks raha leidub.

Kui eelarvestrateegias oli investeeringute nimistus ainult Jõgeva põhikooli juurde spordihoone projekteerimine, siis Terje Rudissaar arvas, et samas dokumendis võiks kajastuda ka spordihoone ehitamine. Täpsemalt leidis ta, et strateegiasse võiks sisse kirjutada võimaluse, et spordihoone ehitatakse avaliku ja erasektori koostöös. Vallavanem Aare Olgo tõdes, et praegu on vallavalitsus võtnud siiski suuna, et spordihoone ehituseks püütakse mõnest tulevikus avanevast meetmest riigi toetust saada, sest avaliku ja erasektori ühisprojektina tuleks ehitus lõppkokkuvõttes kallim ning riigi abi poleks sel juhul üldse lootust saada.

Eelarvestrateegia eelnõu hakkab volikogu menetlema 31. oktoobri istungil.