« Tagasi

Hoiame elukoha andmed täpsed

1. jaanuarist 2019 jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mis puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on ainult kohaliku omavalitsuse täpsusega – nt elukohaks on märgitud üksnes Jõgeva vald. 2018. aasta jooksul tuleb neil inimestel esitada vallavalitsusele oma elukoha täpne aadress.

See on väga oluline selleks, et ka edaspidi oleks inimestel võimalik kasutada mitmesuguseid omavalitsuse või riigi teenuseid (näiteks lasteaiakoht, elukohast sõltuvad toetused, juhiloa pikendamine jms) ja osaleda valimistel.

Selline olukord, et registris on elukohana märgitud vaid Jõgeva vald, on tekkinud sel põhjusel, et pärast kolimist ei ole inimene oma elukohaandmeid ise muutnud ja endise elukoha omanik on palunud omavalitsusel inimene oma korterist või majast välja registreerida. Uue rahvastikuregistri seadusega kaotavad omavalitsuse täpsusega elukohaandmed kehtivuse, mis tähendab, et pärast seda nende inimeste elukohaandmeid rahvastikuregistris enam pole.

Siseministeerium on vallavalitsusele edastanud nende inimeste andmed, kelle elukoha-, samuti side- ja kontaktandmed on rahvastikuregistrisse kantud Jõgeva vallas. Neid inimesi on meie valla nimekirjas 278. Siseministeerium on nendele isikutele saatnud käesoleva aasta kevadel ka omapoolse teavituse.

Elukohaandmete uuendamine on lihtne ja selleks tuleb vallavalitsusele esitada elukohateade. Seda saab teha nii riigiportaalis www.eesti.ee , saata e-postiga või tavakirjaga või täita elukohateade vallavalitsuses kohapeal.

Kui elatakse Jõgeva valla territooriumil, aga täpseid elukohaandmeid ei ole võimalik esitada (nt pole üürilepingut ja omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut), tuleb pöörduda Jõgeva vallavalitsuse kantselei rahvastikutoimingute peaspetsialisti juurde aadressil Suur tänav 5, Jõgeva linn. Välisriigis elades on elukohateade võimalik esitada ka Eesti välisesinduses.

Esitades meile enda kohta täpsed elukohaandmed, on võimalik saada ka uuel aastal soovitud teenuseid. Õiged andmed rahvastikuregistris annavad vallavalitsusele ülevaate, kus inimesed elavad, aidates paremini planeerida teenuseid ja võimaldades vajadusel inimesega paremini ühendust saada.