Vabad töökohad

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja ametikoha täitmiseks

Jõgeva Valla Noortekeskus on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis tegutseb üheksas piirkondlikus tegevuskohas.

Peamised tööülesanded:

 • asutuse juhtimine ja töö korraldamine, sh dokumentatsiooni haldamine;
 • eelarveprojekti koostamine ja kinnitatud eelarve täitmise jälgimine;
 • asutuse tegevuskava koostamine, sh ürituste ja projektide koordineerimine ja elluviimine;
 • koostöö teiste valla haridus- ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga;
 • projektitaotluste koostamine.

Ootused kandidaadile:

 • kõrgharidus noorsootöö, kultuuri, sotsiaaltöö või hariduse valdkonnas;
 • noortega töötamise kogemus;
 • väga hea eesti keele oskus ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • väga hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas töötada;
 • huvi ja oskus erinevate rahastamisvõimaluste leidmiseks;
 • teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • avaldus.

 

Tööle asumise aeg: jaanuar 2023
Töö asukoht: Jõgeva vald

Dokumendid esitada hiljemalt 9. detsembriks 2022 e-posti aadressile kristin.barbo@jogeva.ee.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Jõgeva Kultuurikeskuse juhataja ametikoha täitmiseks

Jõgeva Kultuurikeskuse eesmärgiks on pakkuda Jõgeva linna, aga ka valla elanikele mitmekesist ja erinevate sihtrühmade huvidest lähtuvat kultuuriprogrammi ning luua võimalusi huvi- ja harrastustegevusteks.

Peamised tööülesanded:

 • asutuse juhtimine ja töö korraldamine, sh dokumentatsiooni haldamine;
 • eelarveprojekti koostamine ja kinnitatud eelarve täitmise jälgimine;
 • asutuse tegevuskava koostamine, sh ürituste ja projektide koordineerimine;
 • koostöö arendamine valla teiste asutuste, kogukonna ja organisatsioonidega.

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • kõrgharidus, soovitatavalt kultuuri valdkonnas;
 • põhjalikud teadmised kultuuritööst ja eelnev valdkondlik töökogemus;
 • juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu, personali ja ressursside juhtimise kogemus);
 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ning nende rakendamisel;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea eestvedamis-, koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • hea stressitaluvus ning võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada:

 • CV ja motiveeritud avaldus koos palgasooviga;
 • visioon Jõgeva Kultuurikeskuse juhtimisest ja arengust (kuni üks lehekülg).

 

Tööle asumise aeg: jaanuar 2023

Töö asukoht: Jõgeva vald

Dokumendid esitada hiljemalt 19. detsembriks 2022 e-posti aadressil: eva-kristi.hein@jogeva.ee.

 

 

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus kuulutab välja konkursi hooldustöötaja ametikoha täitmiseks

Hooldustöötajat vajame abivajavate klientide abistamiseks igapäevaelu korraldamisel ja võimaliku elukvaliteedi saavutamisel.

Tema peamiseks ülesandeks on abivajajate esmane nõustamine, vajalike hoolekandealaste toimingute tegemine, koduteenuse- ja sotsiaaltransporditeenuse osutamine.

Kandideerima ootame:

 • kandidaati, kellel on soovitavalt vähemalt keskharidus;
 • kellel on teadmised valla pakutavatest sotsiaalhoolekande toetustest ja teenustest;
 • oskus efektiivselt kasutada aega,
 • kes valdab eesti keelt kesktasemel ja on väga hea suhtlemisoskusega, koostöövalmis, hea stressitaluvusega ning kohusetundlik;
 • kellel on sõiduauto juhtimise õigus ja oskus.

 

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CV-ga aadressile info@jogevahoolekandekeskus.ee hiljemalt 20. detsembriks. Lisainfo: Tea Kütt, tel 5552 034