Jõgeva Valla Teataja

Vallaleht ilmub kaks korda kuus neljapäeviti, v.a jaanuaris ja juulis, mil on üks lehenumber. Vallalehe tiraaž on ca 6800. Leht viiakse kõikidesse AS Eesti Posti andmebaasides olevatesse Jõgeva valla postkastidesse. Lisaks jaotatakse 60 numbrit valla teenuskeskustesse ning Jõgeva haiglasse.

Leht ilmub 2020. aastal: 23. jaanuar, 6. ja 20. veebruar, 12. ja 26. märts, 9. ja 23. aprill, 7. ja 21. mai, 4. ja 18. juuni, 9. juuli, 6. ja 27. august, 10. ja 24. september, 8. ja 22. oktoober, 5. ja 19. november, 3. ja 17. detsember. 

Kaastöid, kuulutusi ja ettepanekuid ootame: vallaleht@jogeva.ee

Kogu info peab olema saadetud lehe ilmumisele eelneva nädala esmaspäevaks ehk 10 päeva varemFotod palume saata dokumendifailist eraldi. Toimetus võib tekste lühendada.