Jõgeva Valla Teataja

Alates novembrist 2017 ilmub mahukam ühendvalla ajaleht.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus neljapäeviti, va jaanuaris ja juulis, mil on üks lehenumber. Vallalehe tiraaž on 6500. Leht viiakse kõikidesse AS Eesti Posti andmebaasides olevatesse Jõgeva valla postkastidesse. Lisaks jaotatakse 100 numbrit valla teenuskeskustesse ning Jõgeva haiglasse.

Leht ilmub 2018. aastal: 25. jaanuar, 8. ja 22. veebruar; 8. ja 22. märts, 5. ja 19. aprill, 3. ja 17. mai, 7. ja 28. juuni, 12. juuli, 16. ja 30. august, 13. ja 27. september, 11. ja 25. oktoober, 8. ja 22. november, 6. ja 20. detsember. Kokku 22 numbrit. NB! Kuupäevad võivad nihkuda. 

Kogu info peab olema saadetud lehe ilmumisele eelneva nädala kolmapäevaks ehk 8 päeva varem

Hea Jõgeva Jõgeva valla elanik, jaga mõtteid, mida ootad uuelt Jõgeva vallalehelt. Korjame teie ideid ja muudame järjest iga lehenumbri oodatud lugemiseks. Ettepanekuid ootame: vallaleht@jogeva.ee