Vältimatu sotsiaalabi

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud oma elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda. Sotsiaalabiga tagatakse esmane abi vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutusega.

 

Kestvus

Abi osutatakse seni, kuni abivajav isik ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

 

Õigusakt

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, e-post luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585.

 

Taotlemine

Vältimatut sotsiaalabi vajaval isikul või tema esindajal pöörduda Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda või piirkonna sotsiaalhooldustöötaja poole.

Teenust menetleb sotsiaaltöö spetsialist Maarika Põld, tel 776 6520, e-post maarika.pold@jogeva.ee.