Varjupaigateenus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Varjupaigateenuse eesmärk on tagada täisealisele isikule ajutine turvaline koht ööbimiseks, talveperioodil ka päevaseks viibimiseks ning hügieeni eest hoolitsemiseks, et vältida isiku peavarjuta jäämist, mis võib olla ohuks tema elule ja tervisele.

Teenust osutatakse alalise elukoha kasutamise võimaluseta isikutele kui ka vältimatu abi raames ööbimiskohta vajavatele isikutele. Varjupaigateenus on ajutine abimeede. Tulenevalt isiku vanusest, east ja terviseseisundist on võimalik talle edaspidi pakkuda sotsiaaleluruumi, vabaturu üürieluruumi või ööpäevaringset üld- või erihooldusteenust.

Vallavolikogu võib teenuse osutamise otsustamise volitada halduslepinguga teisele eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

Varjupaigateenust osutab Jõgeva Valla Hoolekandekeskus (Jaama 2b, Jõgeva linn). 

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Eve Viks, e-post eve.viks@jogeva.ee, tel 776 6523.

 

Taotlemine

Teenuse vajaja võib teenuse saamiseks pöörduda otse teenuse osutaja juurde taotlust selleks esitamata.

Pärast teenusele saabumist hinnatakse koostöös teenuse saaja, teenuse osutaja ja sotsiaalosakonnaga isiku abivajadust ning edasist vajamineva abi korraldamist.