Hanked

23.04.19

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Toimetaja: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Kuremaa mõisa peahoone katuse projekteerimine ning ehitamine

Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus, registrikood 90007626, kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke Kuremaa mõisa peahoone katuse projekteerimine ning ehitamine".

 Hanke viitenumber: 216068

CPV kood: 45260000-7 Katusetööd ja muud eriehitustööd, 71240000-2 Arhitektuuri-, insenertehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused

Lepingu liik: Ehitustööd
 
Lühikirjeldus: Jõgeva vallas, Kuremaa alevikus paikneva Kuremaa mõisa peahoone projekteerimis- ja ehitustööde tegemine. Töövõtjal tuleb peatöövõtu korras teostada peahoone katuse, hoone välisseinte kindlustamise ja karniisi taastamise projekteerimine ja väljaehitamine koos kaasnevate töödega vastavalt käesoleva hanke hanketeates ja hankedokumentides toodud tingimustele, mahtudele ja nõuetele.
 
Teave Euroopa Liidu vahendite kohta: On
 
Projekti number või viide: Rahastamine: Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede
Projekti nr: RE.3.01.19-0453
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 5.12.2019 11:00
 
Hankija kontaktisik objektiga tutvumisel (palume tutvumisaeg eraldi kokku leppida) Tiina Tegelmann, Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus SA juhataja, tel. 502 7541, e-post: tiina@kuremaa.ee
 
Täpsemat teavet on võimalik saada siit.
 
 

Jõgeva Põhikooli aulasse helitehnika soetamine

Jõgeva Vallavalitsus soovib soetada Jõgeva Põhikooli aulasse (Rohu 10, Jõgeva linn) helitehnika vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.

Pakkumus esitada hiljemalt 04.11.2019 Jõgeva valla üld e-posti aadressile: info@jogeva.ee.

Hankelepingu eeldatav maksumus on 19 000 eurot (ilma käibemaksuta).