Hanked

5.03.20

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Toimetaja: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Sadala Kooli sõimerühma ehitustööd

Hanke viitenumber: 208108
Hanke nimetus: Sadala Kooli sõimerühma ehitustööd
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee

Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1567876/general-info

CPV kood: 45214100-1 Lasteaedade ehitustööd

Lühikirjeldus: Jõgeva vallas Sadala alevikus Kooli tn 8 asuva Sadala Põhikooli 1. korrusel asuvatesse ruumidesse tuleb välja ehitada lasteaia sõimerühma ruumid vastavalt Sirje Projektbüroo OÜ projektile nr 201827.
Põhiline teostamise koht: Kooli tn 8, Sadala alevik, Jõgeva vald Jõgevamaa
Hankemenetluse liik: Lihthange
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 3.05.2019 11:00