Hanked

5.03.20

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Toimetaja: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Viruvere tee põhiprojekti koostamine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääeva hanke "Viruvere tee põhiprojekti koostamine".

Antud alla lihthanke piirmäära jääva hanke eesmärgiks on projektdokumentatsiooni koostamine Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas 2480031 Viruvere tee km 0,00-0,629. 

Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud pakkuja seadusjärgse esindaja või volitatud esindaja poolt.

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 2. juuni. 2020 kell 11:00

Pakkumused esitada e-posti aadressile info@jogeva.ee märksõnaga „Viruvere tee põhiprojekti koostamine".

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Hanke täpsem informatsioon manuses olevates hankedokumentides.