Hanked

5.03.20

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Toimetaja: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Bussiteenuse tellimine Jõgeva Vallavalitsusele

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Bussiteenuse tellimine Jõgeva Vallavalitsusele".

Hanke nimetus ja viitenumber: Bussiteenuse tellimine Jõgeva Vallavalitsusele (225423)

Lühikirjeldus: Hanke esemeks on Jõgeva Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ametnikele, töötajatele, õpilastele, sportlastele, eakatele ja külalistele transporditeenuse osutamine (turismibussi tellimine).
 
Hankeleping on jaotatud osadeks: Jah
 
Pakkumusi võib esitada: Kõigile osadele
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 4.08.2020 11:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: