Ehituse ja planeerimise hanketeated

Hanketeade „Jõgeva Põhikooli aulasse helitehnika ja rullekraanide soetamine“

Jõgeva Vallavalitsus soovib soetada Jõgeva Põhikooli aulasse (Rohu 10, Jõgeva linn) helitehnika (I osa) ja projektsiooniekraanid (II osa) vastavalt lisatud tehnilisele lähteülesandele ja hanke alusdokumendile.

Pakkumus(ed) esitada hiljemalt 8.10.2019 kell 12.00 Jõgeva valla üld e-posti aadressile info@jogeva.ee

Helitehnika soetamise (I osa) eeldatav maksumus on 17 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Ekraanide ja projektori soetamise (II osa) eeldatav maksumus on 10 000 eurot (ilma käibemaksuta)

Tööde teostamise tähtaeg on 25 kalendripäeva alates hankelepingu sõlmimisest.

* Hankija soovib täpsustada, et projektsiooniekraanide tehnilises kirjelduses nimetatud „vaadata ala mõõtmed" tuleb mõista kui ekraani minimaalseid mõõtmeid.


Jõgeva valla teede talihoole

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla teede talihoole". 

Hanke viitenumber: 214528

Lühikirjeldus: Hanke objektiks on talihoolde tööde teostamine Jõgeva valla teedel, (s.h. juurdepääsuteed majapidamisteni, kus on alalisi elanikke) ajavahemikus november 2019 kuni aprill 2020. Talihoolde alla kuulub lumetõrje ja libedustõrje, kinni sõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ning vajadusel ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laiali lükkamine, teeäärsete tuisuvaalude lükkamine, vajadusel teeservade märgistamine.
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 18.10.2019 11:00
 

Aia tn 6 mänguväljaku rekonstrueerimine I etapp

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja hanke Aia tn 6 mänguväljaku rekonstrueerimine I etapp" ning teeb ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hankedokumentidele (lisatud manuses) ning Decoland OÜ poolt koostatud põhiprojektile töö nr P18051.

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 14.10.2019 kell 11:00

Pakkumused esitada e-posti aadressile info@jogeva.ee märksõnaga „Aia tn 6 mänguväljaku rekonstrueerimine I etapp".

Pakkumus tuleb koostada vormil (Vorm IV), et hankija saaks pakkumust hinnata.

 


Hanked

23.04.19

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Toimetaja: JANIS KÄÄR

2019. aasta hankeplaan

2.10.19
Toimetaja: JANIS KÄÄR