Ehituse ja planeerimise hanketeated

Hange "Jõgeva linna Jõe tänava rekonstrueerimine"

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva linna Jõe tänava rekonstrueerimine"

Jõgeva linna Jõe tänava rekonstrueerimine (228738)

Käesoleva riigihanke objektiks on Jõgeva linna Jõe tänava rekonstrueerimine vastavalt Landverk OÜ poolt koostatud põhiprojektile „Jõe tänava rekonstrueerimise projekt", Töö number: T2039. Projekti eesmärgiks on tänava teekatte seisukorra, sõidumugavuse ja liiklusohutuse parandamine. Lisaks on projekteeritud tänavavalgustus.

17.11.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2486312/general-info

 


Hange "Virtuse spordimaja riietus- ja pesuruumide nr 4 ja 9 renoveerimine"

Jõgeva Spordikeskus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Virtuse spordimaja riietus- ja pesuruumide nr 4 ja 9 renoveerimine".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Virtuse spordimaja riietus- ja pesuruumide nr 4 ja 9 renoveerimisel, aadressil Aia tn 40, Jõgeva linn.

Kuna tegemist ehitustööga, siis pakkujal peab olema Majandustegevuse Registris registreering tegevusala „Ehitamine" tegevusala liik: „üldehituslik ehitamine".

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Pakkuja peab olema enne pakkumuse esitamist tutvunud hankelepingu täitmise kohaga.

Kui pakkuja ei ole seda teinud, jätab hankija tema pakkumuse läbi vaatamata (RHS § 77 lg 4 p 10, § 111 lg 6 p 1 ja lg 7).

Objektiga saab tutvuda E-R 9:00-17:00, aadressil Aia tn 40, Jõgeva linn kontakteerudes eelnevalt Jõgeva Sprordikeskuse juhataja Priit Toruga, tel. 5531 5590, e-post. priit@jogevasport.ee.

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokunentides olevale hinnapakkumuse tabelile hiljemalt 6. novembril.2020. a kell 11.00 e-postiga aadressil: priit@jogevasport.ee  märksõnaga „Virtuse spordimaja riietus- ja pesuruumide nr 4 ja 9 renoveerimine". 

Pakkumuse maksumuse tabel ja väljavõte Jõgeva Spordikeskuse projektdokumentatsioonist on lisatud.

 


Riigihange "Jõgeva valla haljastute hooldus"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla haljastute hooldus".

Hanke viitenumber: 227888
 
Hanke nimetus: Jõgeva valla haljastute hooldus
 
Lühikirjeldus: Jõgeva vallas asuvate haljasalade ja parkide niitmine ja muud hooldustööd ning talvine pargiteede hooldus.
 
Hange on jaotatud kolmeks osaks.
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 30.10.2020 11:00

 

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2407992/general-info


Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.