Hanketeadete arhiiv

Hange „Jõgeva linna (Piiri tn 14) maastikuratta rattaraja projekteerimis- ja ehitustööd“

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva linna (Piiri tn 14) maastikuratta rattaraja projekteerimis- ja ehitustööd".

Tööde eesmärk on  Jõgeva linna,  Piiri tn 14  kinnistule (tunnus: 24901:002:0044) projekteerida  ja  ehitada maastikuratta  rattarada.  Rattarada on eelkõige vajalik Jõgeva linna kohalike noortele, pakkumaks neile erinevaid sportlikke tegevusi ning luues turvalise koha jalgrattasõiduks  ning  trikitamiseks.  

Rajatis peab valmides olema kasutatav ekstreemspordi harrastamiseks, st ehitatud ühtlase rajana, mis koosneb erinevatest elementidest nagu kurvid, hüpped, tõusud ja langused. Ehitustööde kvaliteet ja ratsionaalsus kasutuskuludes peab olema tagatud parimal moel.

Talveperioodil peab projekteerimisel arvestama, et lapsed ja noored saaksid nõlvadel kelgutada (joonisel märgitud kelgutamise ala). Kelgutamise ala võib projekteerija muuta.

Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama vandetõlgi või notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke.

Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud seadusjärgse esindaja poolt.

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 23.10.2020 kell 10:00

Pakkumused esitada e-posti aadressile hanked@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva linna (Piiri tn 14) maastikuratta rattaraja projekteerimis- ja ehitustööd".

Pakkumus tuleb koostada vormil (Vorm II), et hankija saaks pakkumust hinnata.

Täpsem informatsioon lisas olenates hankedokumenitdes.