Hanketeadete arhiiv

Jõgeva valla kruusateede säilitusremont

Hanke viitenumber: 208135
Hanke nimetus: Jõgeva valla kruusateede säilitusremont
Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis
Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee
Veebiaadress (URL): http://www.jõgeva.ee
Hankedokumendid on kättesaadavad: tasuta
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
CPV kood: 45233142-6 Teeremonditööd
Lepingu liik: Ehitustööd
Lühikirjeldus: Jõgeva valla kruusateede säilitusremont
Hankeleping on jaotatud osadeks: Jah
Pakkumusi võib esitada: Kõigile osadele
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 3.05.2019 13:00