Jäätmejaam ja kogumiskohad

 

Jõgeva jäätmejaam asub Toominga 32, Jõgeva linn (Jõgeva Veevärgi kinnistu).

Lahtiolekuajad:

T, K, N, R 10.00-18.00
L 10.00-14.00
Lõuna 12.30-13.00

Suletud E, P ja riigipühadel

Haldab Epler & Lorenz AS, tel 7421398 (tööpäeviti 9.00-16.30).

Jõgeva jäätmejaamas tel 776 2815, 5306 3022 (jäätmejaama lahtiolekuaegadel).

Jäätmejaamas võetakse vastu jäätmeid Jõgeva valla elanikelt, Jõgeva Vallavalitsuselt, tema hallatavatelt asutustelt ja valla osalusega äriühingutelt (vaid tavajäätmed, ohtlikke jäätmete vastuvõttu ettevõtetelt jäätmejaamas ei toimu).

Pakendite, paber ja kartong, metall, elektroonikaseadmed (komplektsed), rehve, patareid ja ohtlikud jäätmed (v.a asbesti sisaldavad jäätmed) võetakse vastu tasuta. Ülejäänud jäätmed vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

Jäätmekogumiskohtades ei võeta vastu kõiki jäätmeliike!

Jõgeva aleviku jäätmekogumiskoht (Poe tn 2a, Jõgeva alevik)

avatud paaritu nädala L 9-12, paaris nädala L 13-16
Tasuta võetakse vastu segapakendeid, paberit ja kartongi, vanapaberit, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning rehve.

Tasu eest võetakse vastu suurjäätmeid 120 €/ t (võimalik maksta sularahas).

Haldab Epler&Lorenz AS, tel 742 1398.

 

Kuremaa jäätmekogumiskoht (Tammemetsa tn 3, Soomevere küla)

avatud paaris nädala L 9-12, paaritu nädala L 13-16
Tasuta võetakse vastu segapakendeid, paberit ja kartongi, vanapaberit, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning rehve.

Tasu eest võetakse vastu suurjäätmeid 120 €/ t (võimalik maksta sularahas).

Haldab Epler&Lorenz AS, tel 742 1398.

 

Siimusti jäätmekogumiskoht (Kaave tee 5a, Siimusti alevik)

avatud paaris nädala L 9-12, paaritu nädala L 13-16
Tasuta võetakse vastu segapakendeid, paberit ja kartongi, vanapaberit, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning rehve.

Tasu eest võetakse vastu suurjäätmeid 120 €/ t (võimalik maksta sularahas).

Haldab Epler&Lorenz AS, tel 742 1398.

 

Laiuse jäätmekogumiskoht (Siniallika tee 5, Laiuse alevik)

avatud N 15-18 ja paaritu nädala L 9-12 ning paaris nädala L 13-16

Tasuta võetakse vastu segapakendeid, paber ja kartongi, vanapaberit, rehve, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning ohtlikke jäätmeid. Tasu eest suurjäätmed 120€/t (võimalik maksta sularahas).

Haldab Epler&Lorenz AS, tel 742 1398.

 

 Vaimastvere jäätmekogumiskoht (Vaimastvere remondiruum, Vaimastvere küla)

avatud paaritu nädala L 9-12 ja paaris nädala L 13-16.

Tasuta võetakse vastu segapakendeid, paber ja kartongi, vanapaberit, rehve, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning ohtlikke jäätmeid. Tasu eest suurjäätmed 120 €/t (võimalik maksta sularahas).

Haldab Epler&Lorenz AS, tel 742 1398

 

Palamuse jäätmekogumiskoht (Jäätmejaama, Palamuse alevik)

avatud E 15-18 ja paaritu nädala L 13-16 ning paaris nädala L 9-12

Tasuta võetakse vastu paber ja kartong, vanapaberit, rehve, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning ohtlikke jäätmeid. Tasu eest suurjäätmed 120€/t (võimalik maksta sularahas).

Haldab Epler&Lorenz AS, tel 742 1398

 

Jäätmekogumiskohtadesse palun mitte tuua olmejäätmeid ja kõiki teisi jäätmeliike, mida ei ole  loetletud. Neid, mida ei ole nimetatud, palun viia Jõgeva linna jäätmejaama või Torma prügilasse.

 

Lisainfo: keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, taimi.eesmae@jogeva.ee, 776 6509.