Jõgeva valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs

 

Jõgeva valla Torma aleviku, Vanamõisa, Kõnnu, Lilastvere, Oti, Liikatku ja Võidivere küla elanikud esitasid Jõgeva ja Mustvee Vallavolikogule taotlused asustusüksuste liitumiseks Mustvee vallaga.

Jõgeva Vallavolikogu tellis analüüsi eesmärgiga anda avalikkusele, sh avalikud pöördumised esitanud asustusüksuste elanikele selge ja erapooletu ülevaade võimalikest mõjudest, kui taotluse esitanud asustusüksused peaksid liituma Mustvee vallaga või kui jäädakse Jõgeva valla koosseisu.

Võimaliku piiride muutmise mõjude hindamiseks tellitud analüüs on omavalitsuste volikogudele ja elanikele aluseks edasiste otsuste tegemisel.

Analüüsi koostas OÜ Cumulus Consulting.