Jõgeva valla põhimäärus

 

Jõgeva valla põhimääruses on sätestatud valla sümbolid, tunnustusavaldused ja tähtpäevad, valla õigusaktide avalikustamise ja jõustumise kord, volikogu esimehe ja aseesimehe valimise kord, volikogu ja tema tööorganite töökord, vallavalitsuse moodustamise kord, vallavanema valimise kord, vallavalitsuse pädevus ja töökord, valla arengukava, eelarvestrateegia ning eelarve koostamise ja finantsjuhtimise üldised põhimõtted, valla eraõiguslikes isikutes osalemise kord, valla ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ning ühisametite- või asutuste moodustamise kord ning valla esindamise kord.