Vallavolikogu

Jõgeva Vallavolikogu

Aadress Suur 5, 48307 Jõgeva
Telefon 776 6560
E-post volikogu@jogeva.ee

Volikogu istungid toimuvad aadressil Piiri 4, Jõgeva.

Volikogu esimees PEEP PÕDDER
e-post volikogu@jogeva.ee,
telefon 505 3617

Volikogu aseesimees MARGUS KASK
e-post margus.kask@jogeva.ee
telefon 5561 3311

Volikogu aseesimees TIINA TEPPAN
e-post tiina.teppan@jogeva.ee
telefon 5392 1374

Vastuvõtuajad
Volikogu esimees PEEP PÕDDER 
Kolmapäeviti kella 11.00-14.00
Jõgeva Vallavalitsus, teine korrus
 
Volikogu aseesimehed MARGUS KASK ja TIINA TEPPAN
eelneval kokkuleppel, telefon 776 6560
 
Volikogu esimehe asendamine
Volikogu esimeest asendab tema äraolekul esimesena volikogu aseesimees MARGUS KASK ja teisena volikogu aseesimees TIINA TEPPAN.


Volikogu aseesimeeste vaheline tööjaotus
Margus Kask - teeb ettepanekuid volikogu istungite korraldamiseks; jälgib arupärimistele ja avaldustele vastamist eelarve, arengu, majanduse, kultuuri ja spordi valdkondades; teeb ettepanekuid istungi päevakorra kavandi kohta; jälgib volikogu menetlusse suunatud eelarve, arengu, majanduse, kultuuri ja spordi valdkondade õigusaktide eelnõude vastavust põhimääruse nõuetele; teeb ettepanekuid eelarve-, arengu- ja majandus- ning kultuuri- ja spordikomisjoni töö kohta vastava komisjoni ja volikogu esimehele; esindab volikogu esimehe äraolekul valda.

Tiina Teppan - teeb ettepanekuid volikogu eestseisuse töö korraldamise kohta; jälgib arupärimistele ja avaldustele vastamist hariduse, noorsootöö,  sotsiaal ja tervisearenduse valdkondades; teeb ettepanekuid haridus- ja noorsootöö- ning sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni töö kohta vastava komisjoni ja volikogu esimehele; jälgib volikogu menetlusse suunatud hariduse, noorsootöö,  sotsiaal ja tervisearenduse valdkondade õigusaktide eelnõude vastavust põhimääruse nõuetele; teeb ettepanekuid volikogu liikmete teenindamise kohta volikogu kantselei poolt.