Kaasav eelarve 2021

19.01.21

 

Alanud on Jõgeva valla kaasava eelarve ettepanekute rahvahääletus!  

 

Sel aastal esitati kaasava eelarveosa kasutamiseks 17 ettepanekut. Laekunud ettepanekutega saab tutvuda kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemis VOLIS jogeva.volis.ee.

Kõige rohkem ettepanekuid laekus elukeskkonna parendamiseks ning spordi- ja mänguväljakute kaasajastamiseks. Ettepanekuid laekus valla eri piirkondadest. Kõige aktiivsem ettepanekute esitaja oli Torma kant.

 

Joonis: Ettepanekute valdkondlik jaotus.

 

Jõgeva Vallavalitsus on suunanud rahvahääletusele 12 ettepanekut.

Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Jõgeva vald.

Igal hääletusel osalev vallaelanik saab hääletada kolme ettepaneku poolt.

Hääletamine toimub elektrooniliselt volikogude infosüsteemis VOLIS. Hääletamisel osaleja logib ennast infosüsteemi sisse isikutunnistusega või mobiil ID-ga või hääletab vallavalitsuses ja teenuskeskustes, tõendades enda isikut tõendava dokumendiga.

Hääletamine on salajane. Hääletamise pingerida on avalik kuni 31.01.2021. Häälte jaotust ettepanekute vahel enne hääletamise lõppu ei avalikustata.

Hääletuse tulemus on vallavalitsuse jaoks siduv.  Esmajärjekorras viiakse ellu enim hääli saanud ettepanek, seejärel paremusjärjestuselt järgmine tingimusel, et see ei asu võitnud ettepanekuga samas asustusüksuses. Kui kaasava eelarve kogusumma, mis 2021. aastal on kokku 30 000 eurot, võimaldab ellu viia rohkem kui kaks ettepanekut, viiakse need ellu vastavalt üldisele paremusjärjestusele.

Jõgeva valla kaasava eelarve rakendamise korra leiab siit.

 

Lisainfo: Triin Pärsim, kaasaveelarve@jogeva.ee, tel 776 6536