Kaasav eelarve 2018

15.01.21

2018. aasta kaasava eelarvega loodi Jõgeva aleviku staadionile pesemisvõimalused ning alustati koertepargi rajamist.

Jõgeva vallavalitsus kinnitas 4. juuni 2018. aasta istungil kaasava eelarve hääletustulemused – võitjaks osutus Jõgeva aleviku staadionile pesemisvõimaluste loomine 142 häälega, ettepaneku esitajaks oli Jõgeva SK Noorus-96. Ettepaneku kaasava eelarve summa oli 5000 eurot. Selle eest loodi pesemisvõimalus Jõgeva aleviku staadionile ning toetust kasutati vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks. Teisele kohale valisid kodanikud ettepaneku rajada Jõgevale koertepark. Ettepaneku esitasid Markkus Metsmees, Gaile Vask, Kai Kangur ja Martin Kangur. Idee kogus 109 häält. Vallavalitsus otsustas ettepanekut teostama hakata ülejäänud kaasava eelarve summa ehk siis 5000 euro suuruses mahus.

Kokku pakuti välja 13 ideed, millest valiti välja 9. Hääletusele ei jõudnud 4 ettepanekut, kuna need ei vastanud nõuetele. Üheksa ideed, mis hääletusele läksid, kogusid kokku 604 häält. Üldse osales hääletusel 453 vallakodanikku.

Ettepanekud, mis pääsesid hääletusele 2018

Ettepanekud, mis ei pääsenud hääletusele 2018

 

Lisainfo: Triin Pärsim, kaasaveelarve@jogeva.ee, tel 776 6536