Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja vallavara võõrandamise eelläbirääkimistega pakkumise...

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise vallavara võõrandamiseks

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja vallavara võõrandamise eelläbirääkimistega pakkumise...

Jõgeva vallavalitsus võõrandab 27. oktoobri tähtajaga avalikul kirjalikul enampakkumisel...
Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluva Liipri...

Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Vägeval asuva Liipri kinnistu

Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluva Liipri...

Jõgeva vallavalitsus võõrandab vallavara

1. Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Klubi (registriosa number 2369935, katastritunnus 24801:002:0056, pindala 2 562 m2, ärimaa), alghind 5 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Laiuse tee 1 (registriosa number 7806250, katastritunnus 24801:001:0736, pindala 3 131 m2, elamumaa) alghind 35 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp, 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

3. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Palamuse alevik, Suur tn 6 (registriosa number 2586835, katastritunnus 24701:001:0277, pindala 2 493 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 50 000 eurot. Täiendav informatsioon: Palamuse teenuskeskuse juht Urmas Astel, tel. 514 1897 urmas.astel@jogeva.ee. Kinnistuga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.