« Tagasi

Vallavalitsus võõrandab 22. juulil avalikul kirjalikul enampakkumisel Palamusel asuvad Staadioni tänava kinnistud

Vallavalitsus võõrandab 22. juuli tähtajaga avalikul kirjalikul enampakkumisel Palamusel asuvad Staadioni tänava kinnistud:

1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Palamuse alevik, Staadioni tn 11 (registriosa number 6613850, katastritunnus 57801:001:0501, pindala 1 888 m², elamumaa) alghinnaga 2300 eurot;

2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Palamuse alevik, Staadioni tn 15 (registriosa number 6613950, katastritunnus 57801:001:0503, pindala 1 873 m², elamumaa) alghinnaga 2000 eurot;

3. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Palamuse alevik, Staadioni tn 19 (registriosa number 6614050, katastritunnus 57801:001:0505, pindala 3 945 m², elamumaa) alghinnaga 3600 eurot.

Kinnistutega saab lähemalt tutvuda maa-ameti kaardirakenduse lehel.

Kirjalik pakkumine vastava kinnistu aadressiga tuleb esitada hiljemalt 22. juuliks kinnises ümbrikus Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse või digitaalset allkirjastatult e-posti aadressile vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine. Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja kontaktandmeid; pakkumise summat sõnade ja numbritega ning pakkumise kuupäev ja esitaja allkirja.

Pakkumiste avamine toimub 22. juulil kell 9.05 Jõgeva vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest. Ostja kannab lisaks tehingukulud (notaritasud, riigilõiv).

Lisainfo: Terje Rudissaar (terje.rudissaar@jogeva.ee, 517 5750)


Jõgeva vallavalitsus võõrandab vallavara

1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Näduvere küla, Mutasoo (registriosa number 411950, katastritunnus 81001:001:0356, pindala 1 984 m2, tootmismaa) alghind 1 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

2. Jõgeva vald, Kõnnu küla, Kõnnumaja (registriosa number 2543735, katastritunnus 81001:001:0633, pindala 3 257 m2, ühiskondlike ehitiste maa) alghind 10 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

3. Jõgeva vald, Kõnnu küla, Müüri (registriosa number 3250950, katastritunnus 81001:001:0384, pindala 398 m2, tootmismaa) alghind 1 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

4. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Evaldi (registriosa number 3184550, katastritunnus 81001:001:0382, pindala 1 387 m2, tootmismaa) alghind 1 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

5. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vanamõisa küla, Saamuli (registriosa number 5022650, katastritunnus 81001:001:0448, pindala 7 981 m2, elamumaa) alghind 2 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

6. Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Klubi (registriosa number 2369935, katastritunnus 24801:002:0056, pindala 2 562 m2, ärimaa), alghind 5 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

7. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Laiuse tee 1 (registriosa number 7806250, katastritunnus 24801:001:0736, pindala 3 131 m2, elamumaa) alghind 35 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp, 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee