« Tagasi

Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel 7. oktoobril Jõgeva linnas ja alevikus asuvad kinnistud

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel 7. oktoobril 2020 Jõgeva vallale kuuluvad kinnistud:

  1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aasa tn 8b (registriosa number 6466150, katastritunnus 24901:001:0216, pindala 709 m2, sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 4 155 eurot;
  2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Lille tn 6 (registriosa number 6438950, katastritunnus 24901:001:0209, pindala 702 m2, sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 4 114 eurot.
  3. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Ülase tn 6 (registriosa number 6408550, katastritunnus 24901:001:0214, pindala 700 m2, sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 4 102 eurot.
  4. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva alevik, M. Pilli tn 7b (registriosa number 2701835, katastritunnus 24802:005:0223, pindala 393 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa) alghinnaga 565 eurot.

Kirjalik pakkumine, millele on märgitud vastava kinnistu aadress tuleb esitada hiljemalt 7. oktoobril kell 9.00 kinnises ümbrikus Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn või digitaalselt allkirjastatuna meilile vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine.

Pakkumiste avamine toimub 7. oktoobril kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest vallavalitsuse esitatud arve alusel. Ostja kannab lisaks tehingukulud (notaritasud, riigilõiv).

Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja kontaktandmeid, pakkumise summat sõnade ja numbritega, pakkumise kuupäeva ja esitaja allkirja.

Täiendav informatsioon: Terje Rudissaar, tel. 517 5750, 776 6501, terje.rudissaar@jogeva.ee.

Kinnistutega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.


Jõgeva vallavalitsus võõrandab vallavara

1. Jõgeva vallavalitsus võõrandab kasutatud pelletikatla Pelltech PV100C hinnaga 6000 eurot. Katla demonteerib ostja omal kulul. Varaga tutvumine: Raul Kull, tel 509 8514.

2. Jõgeva vald, Kõnnu küla, Kõnnumaja (registriosa number 2543735, katastritunnus 81001:001:0633, pindala 3 257 m2, ühiskondlike ehitiste maa) alghind 10 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

3. Jõgeva vald, Kõnnu küla, Müüri (registriosa number 3250950, katastritunnus 81001:001:0384, pindala 398 m2, tootmismaa) alghind 1 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

4. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Evaldi (registriosa number 3184550, katastritunnus 81001:001:0382, pindala 1 387 m2, tootmismaa) alghind 1 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

5. Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Klubi (registriosa number 2369935, katastritunnus 24801:002:0056, pindala 2 562 m2, ärimaa), alghind 5 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

6. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Laiuse tee 1 (registriosa number 7806250, katastritunnus 24801:001:0736, pindala 3 131 m2, elamumaa) alghind 35 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp, 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee