« Tagasi

Jõgeva vallavalitsus võõrandab 2. juulil avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluvad kinnistud

Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel 2. juulil 2020 vallale kuuluvad järgmised kinnistud:

1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Näduvere küla, Mutasoo (registriosa number 411950, katastritunnus 81001:001:0356, pindala 1 984 m2, tootmismaa) alghinnaga 1 000 eurot;

2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Võidivere küla, Käopesa (registriosa number 3012050, katastritunnus 81001:001:0377, pindala 905 m2, tootmismaa) alghinnaga 500 eurot;

3. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tõikvere küla, Kaasiku (registriosa number 5145950, katastritunnus 81001:001:0475, pindala 2 149 m2, elamumaa) alghinnaga 500 eurot;

4. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tuimõisa küla, Uue-Kadaka (registriosa number 4820650, katastritunnus 81001:001:0446, pindala 3 947 m2, elamumaa) alghinnaga 500 eurot;

5. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tähkvere küla, Pärli (registriosa number 7162950, katastritunnus 81001:001:0545, pindala 2 105 m2, elamumaa) alghinnaga 1 000 eurot.

Kirjalik pakkumine, millele on märgitud vastava kinnistu aadress, tuleb esitada hiljemalt 2. juuliks 2020 kella 9.00 kinnises ümbrikus  Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse, Suur tn 5, Jõgeva või digitaalselt allkirjastatuna aadressil vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine.

Pakkumiste avamine toimub 2. juulil 2020 kell 9.05 Jõgeva vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest. Ostja kannab lisaks tehingukulud (notaritasud, riigilõiv).

Kirjalik pakkumine peab sisaldama: pakkuja nime ja kontaktandmeid; pakkumise summat sõnadega ja numbritega; pakkumise kuupäeva ja esitaja allkirja.

Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee


Jõgeva vallavalitsus võõrandab vallavara

1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Näduvere küla, Mutasoo (registriosa number 411950, katastritunnus 81001:001:0356, pindala 1 984 m2, tootmismaa) alghind 1 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

2. Jõgeva vald, Kõnnu küla, Kõnnumaja (registriosa number 2543735, katastritunnus 81001:001:0633, pindala 3 257 m2, ühiskondlike ehitiste maa) alghind 10 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

3. Jõgeva vald, Kõnnu küla, Müüri (registriosa number 3250950, katastritunnus 81001:001:0384, pindala 398 m2, tootmismaa) alghind 1 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

4. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Evaldi (registriosa number 3184550, katastritunnus 81001:001:0382, pindala 1 387 m2, tootmismaa) alghind 1 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

5. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vanamõisa küla, Saamuli (registriosa number 5022650, katastritunnus 81001:001:0448, pindala 7 981 m2, elamumaa) alghind 2 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

6. Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Klubi (registriosa number 2369935, katastritunnus 24801:002:0056, pindala 2 562 m2, ärimaa), alghind 5 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

7. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Laiuse tee 1 (registriosa number 7806250, katastritunnus 24801:001:0736, pindala 3 131 m2, elamumaa) alghind 35 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp, 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee