« Tagasi

Vallavalitsus võõrandab 7. augustil avalikul kirjalikul enampakkumisel Sadukülas ja Vägeval asuvad kinnistud

Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluvad kinnistud:

  1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Saduküla, Mõisavahe tee 17 (registriosa number 2730835, katastritunnus 61101:002:0094, pindala 4 526 m2, elamumaa) alghinnaga 10 000 eurot;
  2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vägeva küla, Jaama (registriosa number 805450, katastritunnus 24801:001:0132, pindala 2 246 m2, elamumaa) alghinnaga 10 000 eurot (pildil).

Kirjalik pakkumine, millele on märgitud vastava kinnistu aadress, esitada hiljemalt 7. augustil kella 9.00 kinnises ümbrikus Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn või digitaalselt allkirjastatuna Jõgeva vallavalitsuse e-posti aadressil vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine.

Pakkumiste avamine toimub 7. augustil kell 9.05 Jõgeva vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest. Ostja kannab lisaks tehingukulud (notaritasud, riigilõiv).

Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime, kontaktandmeid, pakkumise summat sõnade ja numbritega, pakkumise kuupäeva ning esitaja allkirja.

Täiendav informatsioon Toomas Sepp 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee


Jõgeva vallavalitsus võõrandab vallavara

1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Näduvere küla, Mutasoo (registriosa number 411950, katastritunnus 81001:001:0356, pindala 1 984 m2, tootmismaa) alghind 1 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

2. Jõgeva vald, Kõnnu küla, Kõnnumaja (registriosa number 2543735, katastritunnus 81001:001:0633, pindala 3 257 m2, ühiskondlike ehitiste maa) alghind 10 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

3. Jõgeva vald, Kõnnu küla, Müüri (registriosa number 3250950, katastritunnus 81001:001:0384, pindala 398 m2, tootmismaa) alghind 1 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

4. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Evaldi (registriosa number 3184550, katastritunnus 81001:001:0382, pindala 1 387 m2, tootmismaa) alghind 1 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

5. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vanamõisa küla, Saamuli (registriosa number 5022650, katastritunnus 81001:001:0448, pindala 7 981 m2, elamumaa) alghind 2 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne, 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

6. Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Klubi (registriosa number 2369935, katastritunnus 24801:002:0056, pindala 2 562 m2, ärimaa), alghind 5 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

7. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Laiuse tee 1 (registriosa number 7806250, katastritunnus 24801:001:0736, pindala 3 131 m2, elamumaa) alghind 35 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp, 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee