Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluva korteriomandi Tõikvere külas

Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluva korteriomand aadressil Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tõikvere küla, Tõikvere keskus 8-7 (registriosa number 2756835, katastritunnus 81002:001:0113, pindala 66,70 m2) alghinnaga 1400,70 eurot.

Kirjalik pakkumine, millele on märgitud korteri aadress tuleb esitada hiljemalt 23. märtsil 2021 kella 9 kinnises ümbrikus Jõgeva Vallavalitsuse postiaadressil Suur tn 5, Jõgeva linn või digitaalselt allkirjastatuna meilile vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine.

Pakkumiste avamine toimub 23. märtsil 2021 kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest vallavalitsuse esitatud arve alusel. Ostja kannab lisaks tehingukulud (notaritasud, riigilõiv).

Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime, kontaktandmeid, pakkumise summat sõnade ja numbritega, pakkumise kuupäeva ning esitaja allkirja.

Täiendav informatsioon: Torma teenuskeskuse juht Teet Lääne, tel. 5304 3403; teet.laane@jogeva.ee.


Jõgeva vallavalitsus võõrandab vallavara

 

 

1. Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Klubi (registriosa number 2369935, katastritunnus 24801:002:0056, pindala 2 562 m2, ärimaa), alghind 5 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Laiuse tee 1 (registriosa number 7806250, katastritunnus 24801:001:0736, pindala 3 131 m2, elamumaa) alghind 35 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp, 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

3. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vägeva küla, Jaama (registriosa number 805450, katastritunnus 24801:001:0132, pindala 2 246 m2, elamumaa) alghinnaga 10 000 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee