Korraldatud jäätmevedu Jõgeva vallas

4.02.21

Kuni 30.04.2019 on Jõgeva vallas kolm veopiirkonda:

1) Endised Jõgeva, Torma ja Palamuse vald – vedajaks AS Ragn-Sells;

2) Kaave (endine Pajusi vald), Jõune, Pööra, Härjanurme ja Saduküla külad (endine Puurmani vald) – vedajaks AS Ragn-Sells;

3) Jõgeva linn – vedajaks Eesti Keskkonnateenused AS.

Piirkonniti on erinevad jäätmeliigid, vedajad, kokkulepped ja käitlushinnad.

Alates 01.05.2019 kehtivad Kaave, Jõune, Pööra, Saduküla ja Härjanurme külades korraldatud jäätmeveos samad tingimused ja hinnakiri, mis Torma, Jõgeva ja Palamuse piirkonnas. Vedajaks jääb ikka AS Ragn-Sells.

 

Piirkond: Jõgeva, Torma ja Palamuse piirkond

Vedaja: AS Ragn-Sells

Ragn-Sellsi kontaktid: klienditeeninduse telefon 6060439, Sepa 26, 51013 Tartu; tartu@ragnsells.com

Jäätmed: segaolmejäätmed

Veoperiood: 01.10.2016–30.09.2021, veopiirkonnas kehtivad kuni veoperioodi lõpuni samad tingimused kuidas on teil jäätmekäitluslepingus kokku lepitud.

Jäätmeveolepingut on võimalik sõlmida AS RagnSells kodulehel:

Lepingu sõlmimine

Korraldatud jäätmeveo teenustasud

 

Piirkond: Kaave, Jõune, Pööra, Härjanurme ja Saduküla piirkond

Vedaja: AS Ragn-Sells

Ragn-Sellsi kontaktid: klienditeeninduse telefon 6060439, Sepa 26, 51013 Tartu; tartu@ragnsells.com

Jäätmed: segaolmejäätmed

Veoperiood: 01.05.2016–30.04.2019, veopiirkonnas kehtivad kuni veoperioodi lõpuni samad tingimused kuidas on teil jäätmekäitluslepingus kokku lepitud. Alates 01.05.2019 kuni 30.09.2021 kehtivad Jõgeva, Torma ja Palamuse piirkonna tingimused ja hinnakiri.

Jäätmeveolepingut on võimalik sõlmida AS RagnSells kodulehel:

Lepingu sõlmimine

Korraldatud jäätmeveo teenustasud

 

Piirkond: Jõgeva linn

Vedaja ainuõigus: Eesti Keskkonnateenused AS

Eesti Keskkonnateenused kontaktid: klienditeeninduse telefon 738 6700, üle-eestiline infotelefon 1919, Tähe 108, 51013 Tartu; tartu@keskkonnateenused.ee

Jäätmed: segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Veoperiood: 01.03.2018–30.09.2021, veopiirkonnas kehtivad kuni veoperioodi lõpuni samad tingimused kuidas on teil jäätmekäitluslepingus kokku lepitud.

Kogumismahutite minimaalsed tühjendussagedused:

  • Üle 24-korteriliste elamute jäätmemahutitel vähemalt üks kord 14 päeva jooksul;
  • Alla 24-korteriliste elamute, väike- ja ridaelamute ja maakasutuste, mille sihtotstarve ei ole elamumaa, jäätmevaldajate mahutitele vähemalt üks kord 28 päeva jooksul;
  • Väike- ja ridaelamute ning 2-4-korteriliste elamute jäätmevaldajate segaolmejäätmete mahutitele vähemalt üks kord 12 nädala jooksul kui biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud (taotluse alusel);
  • Paberil ja kartongil (sh vanapaber) vähemalt üks kord 28 päeva jooksul;
  • Biolagunevatel köögi- ja sööklajäätmetel vähemalt üks kord 14 päeva jooksul.

Veosageduse saate vedajaga kokku leppida jäätmekäitluslepingu sõlmimisel, järgides põhimõtet, et äravedu peab toimuma sagedusega, mis välistab mahutite ületäitumise.

Tühisõit on kui jäätmemahutis on mittevastavad jäätmed, puudub juurdepääs jäätmemahutile või puudub jäätmemahuti. Jäätmevedajal on õigus esitada tühisõidu eest arve. Tühisõit võrdub 90% vastava mahuti tühjendamise hinnaga (kord). 

Jääteveolepingut on võimalik sõlmida AS Eesti Keskkonnateenused kodulehel:

Lepingu sõlmimine

Korraldatud jäätmeveo teenustasud