Talihooldus tänavatel ja teedel

 

PIIRKOND

TEID HOOLDAV ETTEVÕTE

VASTUTAV ISIK 

KONTAKTTELEFON

Jõgeva linn

AS TREV-2 Grupp

Andres Piir

5854 5143

Jõgeva linna pargiteed

Kagumari OÜ

Risto Aim

521 2678

Palamuse aleviku pargi- ja kõnniteed ning Luua kergliiklusteed

BRP Haldus OÜ

Urve Aron

5569 9674

Jõgeva alevik, Laiuse, Kuremaa

OÜ Kuremaa Enveko

Andrei Vandler

5342 0570

Vaimastvere piirkond (Endla, Kärde, Pedja, Vägeva)

OÜ Moreen

Arvi Spelman

520 0933

Siimusti, Kaave, Kurista, Painküla

Merelen OÜ

Ain Viik

505 1616

Saduküla

OÜ Saarevälja

Girt Kaarepere

5560 1992

Palamuse, Kaarepere, Luua

OÜ Kerseli

Raul Pärendson

510 0683

Torma, Sadala, Rääbise, Tõikvere

OÜ Kuremaa Enveko

Andrei Vandler

5342 0570

 

Jõgeva valda läbivaid riigimaanteid hooldab AS TREV-2 GRUPP. Ettevõtte infotelefon on 677 6500. Maanteeameti maanteeinfo telefon on 1510.

Lumetõrje algab enamkasutatavatelt, suurema liiklusintensiivsusega teedelt, seetõttu ootame liiklejatelt mõistvat suhtumist ning kannatlikku meelt.

  • Teede talihoolde kaardirakendus (piirkonnad ja hooldajate kontaktid)   >>>

 

Tasuta lumetõrje erateedel

Jõgeva Vallavolikogu 10. oktoobri 2019 määrus nr 97 Jõgeva valla erateedel tasuta lumetõrje tegemine kehtestab Jõgeva vallas asuvatel avalikuks kasutamiseks määramata erateedel tasuta lumetõrje tegemise tingimused ja korra.

Tasuta lumetõrje saamiseks tuleb esitada Jõgeva Vallavalitsusele taotlus. Isikud, kes on saanud eelmisel talvel tasuta lumetõrjet, ei pea taotlust esitama.

 

Lisainfo: teede peaspetsialist Joosep Kaur, joosep.kaur@jogeva.ee; 5345 6062.