Jõgeva Valla Noortekeskus

1. veebruaril 2018 alustas tööd Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus Jõgeva Valla Noortekeskus, mille eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond, võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne.

Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel: on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele.

Jõgeva Valla Noortekeskuse põhimäärus

 

Juhataja: Eveli Leego

Kontakt: 5345 3565, eveli.leego@noored.jogeva.ee

 

Projektijuht: Merlin Sooaru

Kontakt: merlin.sooaru@noored.jogeva.ee

Jõgeva Valla Noortekeskus

Noortekeskus    

Noorsootöötaja      

Aadress       

Kontakt      

Torma  Noortekeskus

Jaana Sepper

Kooli tee 21, Torma alevik

5196 0332, jaana.sepper@noored.jogeva.ee

Sadala Noortekeskus

Jane-Ly Reidolf

Suur 10, Sadala alevik

5346 4562,
jane-ly.reidolf@noored.jogeva.ee

Jõgeva Linna Noortekeskus

Marju Saviauk

Piiri 1c, Jõgeva linn

5307 7035,
marju.saviauk@noored.jogeva.ee

Siimusti Noortekeskus

Anna Lotova

Kaave tee 5, Siimusti alevik

5816 9262,
anna.lotova@noored.jogeva.ee

Vaimastvere Noortekeskus

Eduardo Peire Castillo

Vaimastevere alevik

5699 2899
eduardo.castillo@noored.jogeva.ee

Jõgeva Aleviku Noortekeskus

Kätlin Raudsepp

Sauna 4, Jõgeva alevik

katlin.raudsepp@noored.jogeva.ee

Kuremaa  Noortekeskus

Eveli Leego

Kaalumaja 2, Kuremaa alevik

5669 3934,
eveli.leego@noored.jogeva.ee

Laiuse  Noortekeskus

Liina Laurikainen-Päri

Kuremaa tee 32, Laiuse alevik

5398 0767,
liina.laurikainen@noored.jogeva.ee

Palamuse Noortekeskus 

Teele Laanes

Kooli 4, Palamuse alevik

5555 9210,
teele.laanes@noored.jogeva.ee