Noorte omaalgatus

Jõgeva valla noorte omaalgatusprojektide konkurss 2021

Konkurssi eesmärgiks on anda Jõgeva valla noortele võimalus ellu viia omaalgatuslikke, kogukonna arengut toetavaid ideid. Projekt peab toetama kogukonna noortele suunatud kontserdi, võistluse, ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu ürituse ja ettevõtmise korraldamist ja läbiviimist. Maksimaalne toetussumma, mida saad oma idee elluviimiseks küsida on 500 eurot. Projektitaotluse esitamise tähtaeg on 1. märts 2021.

 

Täida lihtne TAOTLUSVORM 1. märtsiks SIIN.  

Registreeri end veebi INFOTUNDI hiljemalt 11. veebruariks SIIN

 

Projektitoetuse taotlemise tingimused:

  • Sa pead olema noor vanuses 14–26 eluaastat ja Sinu rahvastikuregistri järgne elukoht peab olema Jõgeva vald.
  • Sinu projektimeeskonda võib kuuluda liikmeid vanuses 7–26 eluaastat.
  • Tegevus peab toimuma 2021. aasta jooksul ja peab olema suunatud Jõgeva valla noortele.
  • Igal projektil peab olema mentor. Mentor võib olla näiteks Sinu kooli huvijuht, õpetaja, noortekeskuse töötaja, treener või mõni teine noortega töötav inimene. Vajadusel aitame Sul mentori leida.

 

Lisainfo: kultuuri- ja noorsootöönõunik Eva-Kristi Hein 529 8383, eva-kristi.hein@jogeva.ee