Jõgeva Valla Noortekeskus

Noortekeskus    

Noorsootöötaja      

Aadress       

Kontakt      

Torma  Noortekeskus

Jane-Ly Reidolf

Kooli tee 21, Torma alevik

5346 4562;
tormasadalank@mail.ee

Sadala Noortekeskus

Jane-Ly Reidolf

Suur 10, Sadala alevik

5346 4562;
tormasadalank@mail.ee

Jõgeva Linna Noortekeskus

Marju Saviauk

Piiri 1c, Jõgeva linn

5307 7035;
marju.saviauk@mail.ee

Siimusti Noortekeskus

Ireene Roman

Kaave tee 5, Siimusti alevik

5550 7672;
siimustiank@hotmail.com

Vaimastvere Noortekeskus

Eveli Leego

Vaimastevere alevik

5669 3934;
eveli.leego@gmail.com

Jõgeva Aleviku Noortekeskus

Jaana Sepper

Sauna 4, Jõgeva alevik

5196 0332, 

aleviku.noortekas@gmail.com

Kuremaa  Noortekeskus

Anette Kuuse

Kaalumaja 2, Kuremaa alevik

5358 6562;
kuremaa.nk@jogeva.ee

Laiuse  Noortekeskus

 

Kuremaa tee 32, Laiuse alevik

laiuse.noortekeskus@gmail.com

Palamuse Noortekeskus 

Teele Laanes, Merilin Toome

Suur 4, Palamuse alevik

5555 9210;
teele.laanes@jogeva.ee

5197 0955;
merilin.pajuste@gmail.com