Noortevolikogu valimine

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Jõgeva valla noortevolikogu on kohalikul tasandil tegutsev nõuandva õigusega noorte osaluskogu, mis esindab Jõgeva valla noorte huve.

Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on:
  1) valla noorte seisukohtade väljaselgitamine valla elu suhtes ja nende seisukohtade esitamine noorsootöötajale, vallavolikogule või vallavalitsusele;
  2) ülevallaliste noorteürituste korraldamine;
  3) noorte kaasatuse parandamine ja omaalgatuslike projektide elluviimine.

Kandideerimisõigus on noortel vanuses 13–20 aastat, kelle registreeritud elukoht on Jõgeva vald või kes õpivad Jõgeva valla territooriumil asuvates haridusasutustes.

Noortevolikogu liikmed valitakse korralistel valimistel kaheks aastaks.

 

Vajalikud dokumendid

Noortevolikogusse kandideerimise avaldus
Soovi korral foto

 

Õigusakt

Jõgeva valla noortevolikogu tegutsemise alused

 

 

Avalduse esitamine elektrooniliselt

Sisenege Jõgeva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide

 

 

Avalduse esitamine pabervormil

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Taotlus tuua vallavalitsusse Suur tn 5, Jõgeva.

Viide