Ohtlike jäätmete vastuvõtt

14.01.19

 

Ohtlikke jäätmeid nagu vanaõlid ja õlifiltrid, värvi- ja lahustijäägid, aerosoolide pudelid, kemikaalide- ja taimekaitsevahendite-, fotograafiajäätmed ja nende pakendid (taara), päevavalguslambid ja elektroonikajäätmed jm saab ära anda Jõgeva linna jäätmejaamas, asukohaga Toominga 32 Jõgeva linn.

Jäätmejaamas on kehtestatud vastuvõtuhinnakiri.

Ohtlike jäätmete kogumist ja äravedu korraldab AS Epler&Lorenz.

Elektroonika- ja elektriseadmeid saab üle anda Jõgeva linna jäätmejaamas. Elektroonikajäätmete kogumist ja äravedu korraldab EES-Ringlus MTÜ.

Eterniiti saab vastava hinnakirja alusel viia Jõgeva linna jäätmejaama, Torma prügilasse või Väätsa prügilasse.

 

 

Toimetaja: HELIKA SÕBER