Rahvastikutoimingud

21.08.18

 

Jõgeva Vallavalitsus teostab alates 01.01.2018 alljärgnevaid perekonnaseisu ja rahvastikuregistri toiminguid:

 • sünni registreerimine;
 • surma registreerimine;
 • abielu sõlmimine;
 • abielu lahutamine;
 • soo muutmise andmete registreerimine;
 • isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
 • isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis;
 • hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine;
 • rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend);
 • andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt;
 • andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
 • rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine;
 • elukoha registreerimine

Nime muutmise toimingut saab teha Eestis neljas kohas – Tartu Linnavalitsuses, Tallinna Perekonnaseisuametis, Pärnu Linnavalitsuses ja Jõhvi Vallavalitsuses

Torma ja Palamuse teenusekeskustes saab jätkuvalt registreerida sündi ja surma ning teha elukohatoiminguid (elukoha registreerimine, elukoha andmete muutmine, elukohateate esitamine).

Ametnike kontaktid:

Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, Jõgeva – Viive Maasalu, 776 6532, 525 2390; viive.maasalu@jogeva.ee

Palamuse teenusekeskus, Kooli 4, Palamuse – Pille Soots, 776 2451; pille.soots@palamuse.ee

Torma teenusekeskus, Kooli tee 25, Torma – Tiina Leeben, 776 2905; tiina.leeben@torma.ee

 

Jõgeva Vallavalitsuses perekonnaseisutoimingute eest riigilõivu tasumine:

Jõgeva Vallavalitsuse viitenumber alates 01.01.2018: 10294002000053

Makse saaja: Rahandusministeerium

 

Arvelduskontod (ühised):

SEB Pank           EE891010220034796011

Swedbank           EE932200221023778606

Danske Bank       EE403300333416110002

Luminor Bank      EE701700017001577198

 

Riigilõivu määrad:

 • Abielu sõlmimine – 30 eurot.

 • Abielu lahutamine  50 eurot.

 • Paberkandjal abieluvõimetõendi ning korduva sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamine - 10 eurot.

 • Korduva elektroonilise sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamine  5 eurot.

 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatisena või kinnitatud koopiana väljastamine  10 eurot.

 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete elektroonilise teatisena või kinnitatud koopiana väljastamine  5 eurot.

 

 

Toimetaja: HELIKA SÕBER