Rehvid

26.05.23

 

Alates 5. maist 2020 saab üle mitme aasta ära anda rehve.

 

Jõgeva jäätmejaama (Toominga 32, Jõgeva linn) saab viia sõiduauto- ja maasturirehve, veokirehve ja erirehve (traktorirehv), samuti ka mootorratta- (sh roller, bike) ja jalgrattarehve. Selle aasta esimestel kuudel viis MTÜ Eesti Rehviliit enne 2016 oktoobrit kogutud rehvijäägid ära, mida oli meile teadaolevatel andmetel kokku 80 t. Kuna jäätmejaamas ei olnud ruumi, ei saanud kuni tänaseni jäätmejaamas rehve vastu võtta.

Jäätmejaamas alustab rehvide vastuvõtmist MTÜ Rehviringlus. Kord kuus saab eraisik anda ära 8 sõiduautorehvi (saatekirjata). Need, kes soovivad üle anda rohkem kui 8 sõiduautorehvi kuus või veoki- ja erirehve, peavad taotlema MTÜlt Rehviringlus saatekirja. Taotluse saatekirja jaoks saab täita ja esitada MTÜ Rehviringlus kodulehel või saatma e-posti aadressile logistik@rehviringlus.ee info: üleandva isiku nimi, kontaktandmed, kuhu soovitakse rehve viia, milliseid rehve ja kogus. Tavaliselt vastatakse taotlusele paari tunni jooksul, aga kindlasti peate arvestama sellega, et võib vastamisega minna kauem ja seetõttu soovitatakse taotleda saatekiri 1 päev varem.

TASUTA: eraisik saab ära anda tasuta erinevaid rehve, küll peab veoki- ja traktorirehvide ning ühes kuus üle 8 sõiduautorehvi toomise eest taotlema MTÜlt Rehviringlus saatekirja.

Ettevõtted, FIE-d ja asutused peavad esitama enda nimel taotluse MTÜ Rehviringlus kodulehel. Tasuta saavad rehve üle anda need, kellele on Rehviringlus vormistanud saatelehe Jõgeva jäätmejaama või need, kes on kantud Jõgeva jäätmejaama püsinimekirja. Saatekirjata ei võeta ettevõtetelt, asutustelt ja FIE-delt rehve vastu.

Vastu ei võeta:

  • velgedel rehve;
  • seest reostatud rehve (rehvi sees on pinnas, liiv või kivid või lihtsalt praht);
  • segakoormaid (rehvid peavad olema sorteeritud, nt kui põhiosa rehvidest on sõiduautorehvid ja lisaks on paar veokirehvi, laadige veokirehvid viimasena koormasse ja kogumispunktis võtke kõigepealt need ja pange veokihunnikusse ning sõiduautorehvid ettenähtud kohta);
  • kummi- ja hüdrovoolikuid, kummimatte jm kummist esemeid.

 

Jäätmekogumiskohtadesse Siimustis, Laiusel, Vaimastveres, Kuremaal, Palamusel ja Jõgeva alevikus rehvide viimiseks ei pea taotlust esitama, kuid sealgi palume mõistvat suhtumist ja tooma korraga mõistliku koguse rehve. Samad reeglid, mittenõuetele vastavate rehvide osas, kehtivad ka jäätmekogumiskohtades.

 

Lisainfo:

MTÜ Rehviringlus; logistik@rehviringlus.ee, 5887 2351

Jõgeva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe; taimi.eesmae@jogeva.ee, 776 6509.