Abihoone

 

Alla 20 m² ehitisealuse pinnaga hoone

Alla 20 m² abihoonete puhul ei ole tarvis kohalikku omavalitsust ehitamisest teavitada. Järgida tuleb siiski, et abihoonet ei ehitataks detailplaneeringuga või projekteerimistingimustega määratud ehituskeelualasse. Arvestada tuleb tuleohutusnõuetega.

Hoone ehitisealuse pinnaga  20–60 m² ja kõrgus kuni 5 m

Kui soovitakse püstitada abihoonet, mille ehitisealune pindala on 20–60 m² ja kõrgus kuni 5 m (nt kuur, garaaž, saun, grillimaja, aiamaja jms), on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt.

 

Üle 60 m² pinnaga ja üle 5 m kõrgune abihoone

Kui abihoone on üle 5 m kõrge või ehitisealuse pinnaga üle 60 m², on vaja taotleda ehitusluba. Ehitusloa taotlemise eelduseks on detailplaneeringu või projekteerimistingimuste olemasolu.

 

Lisainfo:
ehitusspetsialist Ragnar Joosep, 5304 7350, ragnar.joosep@jogeva.ee;
ehitusspetsialist Kuldar Lõhmus, 776 6574, kuldar.lohmus@jogeva.ee.