« Назад

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest Saduküla Mõisavahe tee 28 kinnistule noorkarjalauda ja lüpsilauda ehitusprojekti koostamiseks

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest aadressil Jõgeva vald Saduküla Mõisavahe tee 28 kinnistule noorkarjalauda ja lüpsilauda ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 1.–10. aprillil 2022 Jõgeva valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus puudutab, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil info@jogeva.ee.

Avalik istung väljapaneku tulemuste aruteluks toimub Jõgeva Vallavalitsuse saalis 11. aprillil 2022 kell 8.30. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud või on võimalik kõiki ettepanekuid arvestada projekteerimistingimuste andmisel, siis avalikku istungit ei toimu.

Täiendavad küsimused ja info: Liisa Lumi, liisa.lumi@jogeva.ee, tel 5252 045.