Jõgeva valla hankekord

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded