Jõgeva vallavalitsus sai Leader-meetmest toetust projektile „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik, koostööaldis ja uuendusmeelne". Projekti eesmärgiks on Jõgeva valla ettevõtjate koostöövõrgustiku loomine, koostöö suurendamine ja ettevõtjate ettevõtlusaktiivsuse kasvatamine.

Projekti tegevusteks on ühiste koolituste, infopäevade ja seminaride korraldamine, kontaktide vahetamine, ettevõtete külastuste korraldamine ja erinevate osapoolte kokku toomine. Üheks projekti tegevuseks on ka valla ettevõtjate tegemiste kajastamine kohalikes väljaannetes ja sotsiaalmeedias. 

 

« Назад

Kartulikasvatajal on loota head saaki

Kui nõukogude aegsega võrrelda, on kartuli külvipind Eestis kardinaalselt vähenenud. Osalt ilmselt sellepärast, et kartuli tarbimine on vähenenud ja import kasvanud, teisalt sellepärast, et kartul on võrreldes teraviljaga töömahukam ja „tülikam" kultuur. Tõikveres tegutsev OÜ Raja Potato on aga spetsialiseerunud just kartuli kasvatamisele.

Raja Potato on tegutsenud 2004. aastast. Üheks firma käivitamise tõukejõuks oli see, et Rääbise Põllumajanduse Osaühingul oli tühjalt seismas kunagine Kungla kolhoosi kartulihoidla. Ain Aru, kes oli kunagi töötanud Jõgeva EPT-s ning hiljem kodutalus ja Rääbise ühistus, otsustas hoone ära osta ja kartulit kasvatama hakata. Praegu kasvatab ta kartulit 60 hektaril. Sellest umbes 10 hektarit on varase kartuli all. Selle eest saab natuke paremat hinda. Samas tuleb arvestada, et saagi valmimise osas pole Kesk-Eesti tootjal Lõuna-Eesti omadega võimalik konkureerida, nii et parim hind jääb saamata.

„Varast kartulit tasub siiski kasvatada, sest siis saab saagi koristamist varem alustada ja kõik tööd ei kuhju ühele ajale," ütles Ain Aru.

Tänavu loodab tootja tunduvalt kopsakamaid kartulikoguseid, kui mullusel põua-aastal. Aga kuna suurema saagiga on õnnistatud teisigi tootjaid, tähendab see madalamat kilohinda.

Talvisel ajal on firmas tööl viis inimest, kes hoidlas kartuleid sorteerivad, saagikoristuse ajaks tuleb aga lisatööjõudu palgata. Töötajaid on leitud kohapealt, hooajatöölisi ka Tormast. Kartulitootmiseks vajalikud masinad on Raja Potatol enamasti olemas. Mida pole, seda saab rentida. Raja Potato põldudel kasvanud saak läheb põhiliselt Tallinnasse hulgilattu. Kui Eestimaa turul kitsaks juhtub minema, saab kartulit ka piiri taha saata. Ühel aastal müüdi osa saagist näiteks Rumeeniasse ja Tšehhi.

„Kartuli külvipind võiks natuke suurem olla, aga siis tuleb hakata mõtlema juba tehnika uuendamise peale," märkis Ain Aru oma firma tulevikust rääkides.

Ain Aru on mitte ainult ettevõtja, vaid ka vallavolikogu liige. Ta tõdes, et nii Tõikveres kui ka naaberkülas Rääbisel on rahvast vähemaks jäänud, aga samas pole tegemist pole väljasurevate küladega. Näiteks Tõikverest käib kooli ligemale kolmkümmend last. Hiljuti juhtisid kohalikud naised Ain Aru tähelepanu sellele, et lastel tuleb bussi oodata katuseta ootepaviljonis. Volikogu liikme vahendusel jõudis info vallavalitsusse ja bussiootepaviljon sai korda.

RIINA MÄGI