Jõgeva vallavalitsus sai Leader-meetmest toetust projektile „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik, koostööaldis ja uuendusmeelne". Projekti eesmärgiks on Jõgeva valla ettevõtjate koostöövõrgustiku loomine, koostöö suurendamine ja ettevõtjate ettevõtlusaktiivsuse kasvatamine.

Projekti tegevusteks on ühiste koolituste, infopäevade ja seminaride korraldamine, kontaktide vahetamine, ettevõtete külastuste korraldamine ja erinevate osapoolte kokku toomine. Üheks projekti tegevuseks on ka valla ettevõtjate tegemiste kajastamine kohalikes väljaannetes ja sotsiaalmeedias. 

 

« Назад

Kuremaalt Hiinasse ja Inglismaale

Tootmisettevõtteid pole Kuremaa kandis just palju. Üks neist, osaühingu Westwood Group saeveski, tekkis Kuremaa alevikku tänu õnnelikule juhusele: metallifirma, kes seal mõnda aega tegutsenud oli, pani neli aastat tagasi oma tootmishoone müüki ja Westwood Group otsustas selle ära osta. „Siin oli olemas pind, kus sai kohe tootma hakata. Oli ka piisavalt elektrivõimsust ja maad, kuhu laieneda," ütles Kuremaa saeveski juhataja Kalle Tinnuri (pildil).

Kuremaa saeveskis toodetakse eestimaisest puidust saematerjali ukse-, akna- ja mööblitööstustele. Tammest, saarest ja kasest tehakse servatud ja servamata saematerjali, mööblikomponente ja höövelmaterjali, tisleripuidu tooteid tehakse lisaks neile liikidele ka männist. Materjali ostetakse nii Riigimetsa Majandamise Keskuselt kui ka erametsaomanikelt. Valmistoodang läheb põhiliselt Inglismaale ja Hiinasse. Mõlema riigiga kauplemisel on praegu paraku probleeme: inglastel on käimas Brexit, hiinlastel kaubandussõda USA-ga. Vähesel määral müüb Kuremaa firma oma saematerjali ka Eesti tislerifirmadele.

Kalle Tinnuri sõnul otsis Westwood Group algselt võimalust soetada endale puidukuivati. Firma ostis tollal Venemaalt saematerjali ja müüs seda Hiinasse. Kuivatamata puitu nii kaugele saata ei saa, sest umbes kaks kuud kestval merereisil läheb märg materjal konteineris hukka. Kuivatamisteenust sisse osta oli aga keeruline, sest kuivatiomanikel nappis vaba võimsust. Kui kuivatit, mida ära osta, ei leitud, tekkis idee saeveski käivitada. Kuremaal oli see võimalik. Ent kui saeveski juba töötas, rajati ka kuivati ja sellele soojust andev katlamaja. Katelt köetakse saeveski tootmisjääkidega – saepuru ja puiduhakkega. Nii kuivatis kui ka katlamajas toimuvaid protsesse saab arvuti või nutitelefoni vahendusel distantsilt juhtida

Kuivatis on viis kambrit, igas kuivamas ise puiduliik ja igas toimimas eri soojusrežiim. Odavam puit, mille puhul on vaja saavutada 16–18-protsendiline niiskusesisaldus, saab kuivaks nädalaga, 50 millimeetrise paksusega tammelaudu (neisse võib niiskust jääda vaid 8 protsenti) tuleb aga kuivatada umbes sada päeva.

Kuremaa saeveski aastakäive on miljoni euro ringis ja tööd antakse viieteistkümnele inimesele. Nende hulgas on siiski vaid mõned kohalikud, ülejäänud käivad kaugemalt – Laiuselt, Jõgevalt ja mujalt. Poole kohaga ametis olev tootmisjuht sõidab kohale koguni Tartust. Kui saeveski arvatakse tavaliselt olevat vaid meeste pärusmaa, siis Kuremaa saeveskis töötab ka kuus-seitse naist. Nad tõstavad materjali ühest kohast teise ja pakivad valmistoodangut ning saavad oma ülesannetega suurepäraselt hakkama.

Westwood Group on rahvusvahelise haardega firma mitte ainult selles mõttes, et toodangut Inglismaale ja Hiinasse müüakse, vaid ka selles mõttes, et firma üks osakond tegutseb väljaspool Eestit – Portugalis, Saksamaal ja Tšehhis. Portugalis töötatakse üles 2017. aasta metsapõlengutes kannatada saanud metsi, Saksamaal ja Tšehhis üraskikahjustustega metsi.

Kuremaal on Westwood Groupil plaanis oma tootmist laiendada. Uue tootmishoone vundament, mis mõni aeg tagasi valatud sai, seisab praegu siiski konserveerituna. Ehitamine seiskus, sest ehitushinnad tõusid ja puiduturulgi pole kõige paremad ajad. Samas pole ehitamisega ka kiiret, sest praegu saadakse hakkama ka olemasoleval pinnal. Kui uus hoone ükskord valmib, siis kolitakse saagimisliin sinna, praegusesse hoonesse jäävad pakkimine ja ladustamine.

„Ettevõtte profiil jääb samaks, ent võimsus suureneb," ütles Kalle Tinnuri.

Pärnust pärit ja Luual metsandushariduse omandanud Tinnuri on nüüdseks Kuremaale elama asunud ja kuulub ka kohaliku külaseltsi juhatusse.

RIINA MÄGI