Jõgeva vallavalitsus sai Leader-meetmest toetust projektile „Jõgeva valla ettevõtja – ettevõtlik, koostööaldis ja uuendusmeelne". Projekti eesmärgiks on Jõgeva valla ettevõtjate koostöövõrgustiku loomine, koostöö suurendamine ja ettevõtjate ettevõtlusaktiivsuse kasvatamine.

Projekti tegevusteks on ühiste koolituste, infopäevade ja seminaride korraldamine, kontaktide vahetamine, ettevõtete külastuste korraldamine ja erinevate osapoolte kokku toomine. Üheks projekti tegevuseks on ka valla ettevõtjate tegemiste kajastamine kohalikes väljaannetes ja sotsiaalmeedias. 

 

« Назад

Kuristal valmistatud liimpuitpõrandad jõuavad ka Hiinasse ja Ameerikasse

Kuristalt juhiti omal ajal Jõgeva metsamajandit. Seal, kus oli metsamajandi tehnohoolde keskus, tegutseb praegu Taani kapitalil põhinev osaühing ScandiWood Eesti, mis toodab liimpuidust põrandaid merekonteineritele ja veoautode haagistele.

Liimpuidu tootmiseks ostab ScandiWood sisse saematerjali umbes viieteistkümnest Eesti firmast, aga ka Venemaalt ja Lätist. Valmistoodang läheb sajaprotsendiliselt Eestist välja. Tellijad on mitmel pool Euroopas, aga ka väljaspool Euroopat, näiteks Ameerikas ja Hiinas. Eestisse jäävad ainult puidu tükkjäätmed ja saepuru. Viimase ostavad ära küttegraanulite tootjad.

ScandiWood Eesti tootmisjuhi Enn Kanguri (pildil vasakul) sõnul pole teisi liimpuidust konteineri- ja haagisepõrandate tootjaid Euroopas just palju, küll aga tuleb Kurista ettevõttel konkureerida suurte tehastega, kes valmistavad samu tooteid veekindlast vineerist.

Kurista liimpuidutehas oli algselt Eesti ja Taani ühisettevõte. 2004. aastal monteeriti Taanis 1991. aastast kasutusel olnud liimpuidu tootmise seadmed maha, toodi Kuristale ning pandi siin uuesti tööle. 2008. aastal müüs ühisfirma Eesti pool oma osa taanlastele maha. Sestpeale on Scandiwood Eesti sajaprotsendiliselt Taani kapitalil põhinev ettevõte. Selle taanlasest juhataja Palle Knudsen (pildil paremal) viibib Kuristal ühe nädala kuus, tehase igapäevatööd korraldab  tootmisjuht Enn Kangur.

„Oleme suhteliselt väike ettevõte, aga soovime suuremaks kasvada," märkis Palle Knudsen.  Et kasvada ja konkurentsivõimelisemaks muutuda, ongi tehases Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toel käivitatud tootearendusprotsess. Liimpuidule hakatakse lisama komposiitosa, et saada põrandad tugevamaks ja vastupidavamaks. Uued seadmed on paigaldatud ja uue toote näidised valmimas.

Kui loodetud kasvuefekt saavutatakse, tuleb ka töökohti juurde. Praegu on tehases ametis 38 töötajat, peaaegu kõik on Jõgeva valla elanikud. Töötajaskond on suhteliselt püsiv, aga uute inimeste leidmine ei pruugi lihtsaks osutuda, sest konkurente-tööandjaid on oma õue pealgi, kaugematest, näiteks Viruvere vineeritehasest rääkimata. „Oleme püüdnud igal aastal veidi palku tõsta ning töökohti mugavamaks teha. Ka olmeruume oleme uuendanud," ütles Enn Kangur.

Palle Knudsen lisas, et ScandiWood on Kurista tootmiskeskkonna ja kohaliku tööjõuga väga rahul. „Meil on soov siin edasi tegutseda ja laieneda," ütles juhataja. Ettevõte omakorda hoolib kohalikust kogukonnast. Kui mõned naabrid kurtsid tootmisega kaasneva müra üle ja selle üle, et saepuru auto peale laadimise ajal levib tolm ümberkaudsetesse majapidamistesse, püstitas ettevõte suure PVC-halli, kus saab laadimistöid teha ilma tolmu levitamata. Tänu saepurupunkri ja torustiku paremale isoleerimisele on ka müra vähem.

RIINA MÄGI